V-i-c.nu

Allt om vården!

Vårdpersonal och vården

april 23rd, 2019

Den svenska vårdapparaten är i ett internationellt perspektiv extremt omfattande och också mycket förmånlig, inte bara för medborgare utan även för innevånare, det vill säga även de som bor i Sverige utan att vara svenska medborgare.

Man talar ofta om vård och omsorg, därför att stora delar av vården inte handlar om speciella sjukdomar eller skador utan om just vård. En stor del av den handlar om vård av äldre, och vi blir statistiskt sett allt äldre.

Vårdyrken är bristyrken

Många av vårdens yrken är bristyrken, yrken där det finns färre med rätt utbildning och erfarenhet än vad arbetsmarknaden frågar efter. Det gäller till exempel specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. För närvarande är exempelvis tillgången på fysioterapeuter tillräcklig, men även det ser ut att bli ett bristyrke fram emot 2035, enligt rapporten Trender och prognoser om arbetsmarknad från Statistiska centralbyrån, SCB.

Ett av skälen till att det ständigt behövs ny personal inom vården är att dess yrken upplevs som tunga och slitsamma. En femtedel av alla sjuksköterskor påstås fundera på att byta yrke. I en artikel i Dagens Medicin beskrivs varför. Inom vården arbetas ständigt på att komma tillrätta med problemen, inte minst genom att ge personalen verktyg som underlättar arbetet och gör uppgifterna lättare att utföra.

Rationella arbetsmetoder avlastar

Här har begreppet e-hälsa en avgörande roll. Genom att använda datoriserade hjälpmedel mer effektivt – dator, padda och mobil – avlastas många rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare varit extremt betungande. Till exempel diarieföring, journaler, recepthantering, läkarintyg och biverkansrapportering.

Att göra arbetsuppgifter lättare och mer ergonomiska är även det en viktig faktor för att hålla vårdens personal frisk, fräsch och arbetsför. Många av de åkommor som drabbar oss som patienter drabbar också vårdens personal, i ungefär samma omfattning. En av dessa är artros.

Artros, ett hinder även för vårdpersonalen

Vårdpersonal ha generellt ett försprång när det gäller att leva med artros och att kurera den, eftersom de har nära till expertis och också en insikt i vad prehab, rehab och livsstilsförändringar är och kan ge. Det vanligaste är artros knä och höfter, men man kan också få besvär i exempelvis nacke eller fingrar. I många fall kan en fysioterapeut hjälpa artrospatienten så bra att en operation inte blir nödvändig. Det är givetvis bra för den som har artros, men också för samhället eftersom kostnader för behandling, sjukskrivning med mera sjunker högst betydligt.

Verkningsfull behandling hjälper patienter och spar stora värden

Verkningsfull artrosbehandling är också viktig för att kunna behålla kompetent personal längre i professionen. Bland annat i denna artikel i Vetenskap & Hälsa nämns att var fjärde svensk över 45 år väntas drabba av artros.

Prognoser visar också, enligt tidningen Vårdfokus, att allt fler som arbetar inom vård och omsorg väljer att arbeta efter 65 års ålder. Eftersom så många arbetar i vårdens yrken innebär varje förbättring när det gäller diagnosticering och behandling av just artros stora besparingar.

Med detta inlägg vill jag hylla all vård!

september 9th, 2018

Tänk på all trevlig personal som du har mött i vården

Det är enkelt att känna frustration och ilska när man tänker på dagens vård: långa vänttider, uppsagda operationer på grund av personalbrist och all personal som känner sig bortglömd, inte är värda något och som protesterar…

Men tänk bortom detta och känn all glädje och värme som all underbar personal inom alla möjliga vårdinstanser ger kunderna/ patienterna! De flesta ger en otrolig service till människor när de mår som sämst. Exempelvis är personalen på apotekhjartat.se guld värda; de gör allt för att svara på våra frågor, ger proffsiga svar och tips på vad man ska göra oavsett storleken på problemet.

Ett annat exempel är vårdcentralerna och 1177.se hemsida och kundtjänst som ger allt till varenda patient, trots att de kämpar med långa kötider och personalbrist. Dessutom bör man nämna sjukhusen som verkligen ger allt; de visar hur vi medmänniskor ska hjälpa varandra – om det så bara gäller en kram eller klapp på axeln, så gör den kramen eller klappen så himla mycket när man har en besvärlig tid.

Deras kärlek till jobbet skiner igenom bristerna

Jag har varit på sjukhus några gånger de senaste åren och varje gång kände jag av bristen på tider, stressen som personalen upplever och andra brister som tyvärr uppenbarar sig när personalen inte klarar situationen på grund av dåliga arbetsvillkor m.m.

Trots detta fick jag en mycket god erfarenhet av personalen som var kärleksfull och proffsig, de gav inte upp trots den märkbara stressen. Man blir mörkrädd när man ständigt läser om saker som Artiklar om kritik och andra saker som inte personalen kan göra något åt men ändå försöker göra bättre.

Vi, alla människor i vårt samhälle, måste gå ihop och slå våra nävar i bordet – de som bestämmer måste ändra så att vården blir så bra som den ska vara! Det är inte ok att patienter varje år dör till följd av denna ohållbara situation; vi kan bättra oss!

Alla kan göra något, om du vill engagera dig så kan du bli medlem hos vårdförbundet som är en driven och medlemsstyrd organisation som verkar för bättre vård i Sverige! Du kan också påverka med namninsamlingar, skriva insändare och skriva till politiker. Ensam är inte så starkt men vi alla tillsammans kan förändra mycket, vilket är oerhört viktigt.

Att göra vården bättre och säkrare för oss själva och för alla de vi älskar, det är en viktig fråga!

Karolinska i Solna

november 8th, 2017

Karolinska universitetssjukhuset är den största enskilda vårdinrättningen i hela Sverige. Tidigare var Karolinska i Solna ett rikssjukhus, men 1982 överlät staten det till Stockholms läns landsting. I Solna hittar man bland annat det välkända Astrid Lindgrens barnsjukhus som invigdes 1998. Sjukhuset har också en akutmottagning, förlossning och kirurgi. Förutom de här avdelningarna som man tänker är ganska självklara för ett stort sjukhus kan man få behandling inom andra områden på sjukhuset. Här finns en bland annat speciella avdelningar för klinisk fysiologi, intensivvård och neurologiska sjukdomar. Karolinska i Solna är så pass stort att de flesta sjukdomstillstånd kan behandlas här, oavsett om de är kroniska eller lättare. Som sjukhuset själva säger är patienten alltid i fokus. Därför tar man ansvar för alla patienter oavsett vilka problem de har. Besöker man Karolinska i Solna kan man också stöta på flera läkarstudenter, eftersom sjukhuset samarbetar med Karolinska institutet som bedriver forskning och med högskolor som utbildar läkare.

Karolinska sjukhusets historia

Karolinska i Solna har består av det man kallar för gamla Karolinska och nya Karolinska. Gamla Karolinska började planeras redan 1931 av arkitekten Carl Westman. Han var delaktig i planeringen ända fram till sin död 1936. Den första verksamhet som öppnades var Radiumhemmet som slog upp sina portar 1937. Själva sjukhuset invigde man tre år senare, alltså 1940. Som man kan räkna ut efter att ha läst årtalen kan man också förstå att Karolinska tog beslutet att bygga nya byggnader som delvis skulle ersätta de gamla husen. 2010 började man bygga helt nytt och 2017 började den första verksamheten i de nya lokalerna. De nyare lokalerna är fräscha och betydligt mer moderna än de gamla. Däremot stötte man på en vattenläcka på nya Karolinska redan i början av dess verksamhet. Det fick konsekvenser på själva vården, som man kan räkna ut. Det var inga långa tidsperioder det handlade om, men vissa planerade behandlingar fick skjutas upp tills det att man lyckats åtgärda problemet. Nu står de ståtliga nya byggnaderna klara och verksamheten är i full gång. Det är dock ännu fler av de gamla byggnaderna som fortfarande används.

Jobba på Karolinska

Om man är intresserad av att jobba på Karolinska kan man glädjas åt att det finns många olika avdelningar och specialistenheter, vilket också gör att det finns många olika typer av jobb man kan söka. Det som kan vara svårt är att veta hur man går till väga för att hitta lediga tjänster. Rekrytering Stockholm kan informera om olika bemanningsföretag och andra möjliga sätt att hitta jobb på, så det är bra att titta in där för att få tips på hur man hittar jobb. Med tanke på att det råder stor brist på speciellt sjuksköterskor i hela landet har speciellt den yrkesgruppen relativt lätt att få jobb. Hur situationen ser ut på Karolinska inom andra yrkesgrupper varierar mera, medan det nästan alltid finns ett behov av sjuksköterskor. Det positiva med att Karolinska är det största sjukhuset i Sverige är förstås också att det finns många tjänster som skall fyllas. Att arbeta på en så stor vårdinrättning som denna innebär m

Att jobba som sjuksköterska

maj 14th, 2017

Har du funderat på att arbeta som sjuksköterska? Det är ett hedervärt yrke som alltid behövs eftersom människor ständigt kommer vara i behov av vård. På senare år har man kunnat följa den ständigt återkommande debatten om vården i medierna. Där har bland annat sjuksköterskornas roll kommit upp och det är inte sällan en kämpig bild som målas upp. Det talas bland annat om långa arbetsdagar, låg lön och krämpor till följd av jobbet, men det finns även många fördelar med att jobba som sjuksköterska som inte nämns lika ofta.

Många olika alternativ

Att jobba som sjuksköterska handlar främst om att ägna sig åt omvårdnad. Det finns många olika alternativ att välja mellan. Man kan bland annat arbeta med sjuka barn, med lättare infektioner som förkylningar och influensa, med svåra tillstånd som cancer och med palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Om du vill jobba som sjuksköterska har du goda chanser att kunna byta mellan olika avdelningar, även om de flesta verkar stanna på samma ställe. GO Sport Travel har flera avtal med engelska fotbollsklubbar vilket innebär att din insats verkligen behövs, om du nu har valt att utbilda dig till något inom vårdbranschen.

Ett säkert karriärval

Om du väljer att utbilda dig till sjuksköterska kan du vara nästan hundra procent säker på att du kommer ha ett jobb hela livet. Medan stora delar av vårt samhälle lider av arbetslöshet har vården ett motsatt problem – brist på arbetskraft. Hur vården ska skötas är en angelägenhet för alla, inte minst för politikerna vars uppgift är att lägga upp en fungerande strategi. Under senare år har vissa förbättringar gjorts till följd av massiva protester från vårdpersonalen. Frågan om att höja lönen verkar få mer och mer gehör och på vissa håll har det fått utdelning. Förhoppningsvis ser vi snart en mer utbredd förändring.

Situationen för vårdpersonal & vården

mars 7th, 2017

Under de senaste åren har man flera gånger kunnat läsa om massuppsägningar och strejker inom vården. Det är till stor del barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor som protesterat. Man sätter ner foten mot dåliga arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och låga löner. Eftersom lönen är högre i Norge har många svenskar valt att vända sig dit istället och den svenska vården som arbetsgivare har inte mycket att sätta emot. Strejkforskare anser att strejker och massuppsägningar inom vården bara kommer att bli vanligare eftersom arbetstagaren har en starkare position än arbetsgivaren när det gäller offentlig sektor idag.

Äldre och multisjuka

Äldre och multisjuka står för en stor del av vårdens resurser. Systemet är dock inte anpassat för att ta hand om dem på bästa sätt och de bollas runt mellan olika instanser utan att få en långsiktig vård. Samtidigt larmar vårdpersonal om att de inte kan sköta sina jobb och inte kan garantera patientsäkerheten. Det blir en omänsklig hantering av äldre på grund av den rådande situationen för vårdpersonal och vården. Lösningen måste vara att ta itu med personalens villkor först. De måste kunna känna sig trygga i att de kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. En grundförutsättning är att de är utvilade, har bra stöd och har en trygg grupp med kollegor kring sig.

Teambuilding och företagskultur

Det finns många sätt att förbättra vården och ett av dem är försöka göra vården till en attraktiv arbetsplats. Glada och nöjda anställda jobbar bättre och blir mer sällan sjukskrivna. Det är en vinst för såväl vårdtagare som samhället i stort. Ett viktigt steg mot att skapa produktiv och trevlig företagskultur är att jobba med teambuilding. Det behöver varken ta speciellt mycket pengar eller tid i anspråk. Det finns företag som jobbar med att sy ihop event med företagsaktiviteter i stockholm och andra storstäder. Avsätter man en liten del av budgeten åt detta kommer man få mångdubbelt tillbaka i form av färre sjukskrivningar och lägre rekryteringskostnader.

Tv-serier om vårdyrket

februari 14th, 2017

Ett sjukhus är en väldigt vanlig plats för en tv-serie. Det finns många långkörare med sjukhuset som utgångspunkt. Både ”Cityakuten” och ”Greys anatomy” har många år på nacken. När den förstnämnda sände sitt sista avsnitt 2009, hade serien sänts under 15 säsonger. Greys anatomy är nu inne på sin tolfte säsong. Man kan förstå valet av sjukhuset som referenspunkt. Här är ju saker på liv och död, i väldigt bokstavlig mening. Det här skapar givetvis en naturlig bas för en stark dramaturgi. Ofta kretsar avsnitten kring både de emotionella utmaningar personerna möter på sin arbetsplats, och de utmaningar de möter vid operationsbordet.

Kirurger oftast i fokus

För det är oftast kirurgerna som är i fokus i tv-serier. Det är sällan en barnläkare följs under en dag på jobbet. Eller en allmänläkare heller för den delen. Det finns givetvis en tv-mässig ”edge” kring en livsavgörande operation. Nyligen har dock en svensk serie som handlar om sjuksköterskor haft premiär. Men det har förekommit stark kritik mot tv-serien ”Syrror”. Realismen har ifrågasatts. Rena faktafel om hur arbetslivet på ett sjukhus ser ut förekommer, och har belysts av media. Men det kan nog vara bra att skilja på tv och verklighet, och tillåta viss kreativ frihet. Det är trots allt underhållning det i första hand handlar om.

Andra kända sjukhusserier

Många kända skådespelare har passerat genom sjukhusserier. George Clooney fick sitt genombrott i ”Cityakuten”. Både Patrick Dempsey och John Stamos har väckt liv i avsomnade karriärer genom att förkroppsliga Hollywoodarketypen ”snygg läkare” i de nämnda tv-serierna. Andra kända exempel på sjukhusserier är ”Chicago Hope”,” M.A.S.H”, ”Doctor Quinn”, ”Scrubs”, och ”Nip/Tuck”. De har alla behandlat lite olika aspekter av livet i vårdyrket. ”Scrubs” var en mer humoristisk show, men ändå med en livsfilosofiskt allvarlig underton. Sjukhuset har helt enkelt varit en bra scen för både mänskliga relationer och intriger, samt de lite större frågorna i livet. Tv-serierna har ofta reflekterat detta i sin blandning mellan lättviktig såpa och lite djupare allvar.

Psykisk vård

juli 1st, 2016

Teenager with depression sitting alone in dark room

Depression är ett folkhälsoproblem. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige kommer under sin livstid känna sig deprimerade. Ungefär en tredjedel av alla män kommer också drabbas. Hur vårdas depression? Det vanligaste är med mediciner som heter SSRI. Medicinen blockerar neurotransmittorernas upptag av serotonin i hjärnan. Det finns då mer serotonin tillgängligt. Vanligtvis tar det några veckor innan medicinen börjar verka. Då kan du känna dig sämre och mer deprimerad. Detta sker innan hjärnans kemi har balanserats. För att få rätt mediciner tar du först kontakt med din vårdcentral. Där gör din läkare en bedömning om du behöver SSRI-medicin. Ibland kan det vara andra orsaker som ligger bakom en depression, till exempel en fysisk sjukdom. Detta måste utredas innan medicin skrivs ut.

Akut psykisk hjälp vid självmordstankar

Man i Malmköping skjuten i benet av polis stod det i tidningarna den 14:e juli 2016. Mannen hade självDepressed_(4649749639) uppgett till polisen att han kände sig deprimerad och ville ta livet av sig. Då polisen kom till platsen misstänkte de att mannen hade en pistol. Polisen var tvungna att skjuta i nödvärn när mannen vägrade att visa händerna. Det är inte känt om mannen i Malmköping tidigare hade sökt hjälp för sin depression. När självmordstankar är närvarande räknas depressionen som djup och vård är då absolut nödvändigt. Att få vård snabbt kan vara ivsviktigt vid sådana tillfällen. Akut vård finns tillgängligt i Sverige och då självmordstankar är närvarande är det viktigt att genast söka hjälp. Då ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning eller ringa till larmnumret 112. Är du inte i akut behov men har generella självmordstankar kan du ringa till Nationella Hjälplinjen för att prata. Du ska alltid söka akut hjälp om du misstänker att du är en fara för ditt eget eller andras liv.

Öppenvård och slutenvård

Inom den psykiatriska vården kan du vara intagen på sluten eller öppenvård. Öppenvård är den behandling som kan skötas genom vårdcentralen. Då är patienten tillräckligt frisk för att kunna hantera sin egen medicinering och se till sin egen psykiska förbättring. Att prata med en kurator är till exempel en del av den öppna vården. Slutenvård tar hand om patienter som bor på vårdinrättningen. Det är ofta människor som är en fara för sig själva eller andra människor. De patienter som är intagna på slutenvård anses inte kunna ta hand om sitt eget psykiska tillfrisknande. En person som behöver psykisk hjälp kan bli omhändertagen mot sin vilja om goda skäl föreligger. Det kallas tvångsomhändertagning och är noga reglerat med olika lagar. När en kriminell människa har gjort brott men döms till psykvård istället för fängelse, då vårdas de på rättspsyk. År 1995, den första januari, skedde en psykiatrireform i Sverige. Reformen innebar att många vårdinstitutioner försvann. Vårdinstitutionerna var en del av den slutna vården. Psykiskt sjuka människor skulle vara en del av samhället och vårdas inom öppenvården.

 

Skillnader mellan privata och offentliga vårdgivare

mars 12th, 2016

När det gäller alla former av vård kan man enkelt säga att det finns tre olika typer av vårdgivare: landstingsdrivna vårdgivare, kommunala vårdgivare och privata vårdgivare.  De två förstnämnda skiljer sig åt genom att de bedrivs på landstingsnivå respektive kommunal nivå, men de har den likheten att de båda är offentligt finansierade. Det innebär helt enkelt att de finansieras med hjälp av skattemedel.

Att man söker sig till en privat vårdgivare betyder dock inte att den inte är finansierad av skattemedel. Faktum är att en stor del av den vård och omsorg som finansieras av skattemedel utförs av just privata vårdgivare. Det beror på att dessa vårdgivare har slutit ett avtal med landstinget eller kommunen, att bedriva vård i deras namn. Denna form av avtal är inte begränsad till sjukvård, utan förekommer även inom sjukgymnastiken, naprapatin, hos barnavårdscentraler, hos hemtjänsten och på äldreboenden. Det kan till och med handla om en hel vårdcentral eller ett helt sjukhus, som är privat men finansieras med skattemedel. Det betyder att du som patient har samma rättigheter när du söker vård hos en av dessa privata vårdgivare som hos en kommunal eller landstingsdriven vårdgivare. Du behöver till exempel inte betala några extra avgifter, och högkostnadsskyddet och frikortet gäller även hos dessa privata vårdgivare.doctor-1149150_960_720

Det finns dock även privat vård som inte är offentligt finansierad, och som alltså inte har avtal med landstinget eller kommunen. Dessa vårdgivare sätter sina priser själva, vilka du som patient betalar vid ditt besök. Det kan till exempel handla om aktörer som erbjuder kosmetiska operationer, närsynthetsoperationer eller viss psykoterapi. Om du är osäker på vad som gäller bör du därför fråga vårdgivaren innan du bokar ditt besök.

Om du själv håller på att starta en privat läkarmottagning, har du sannolikt många saker att tänka på, till exempel om du ska ansöka om avtal med landstinget eller inte. I ett sådant uppstartsskede kan det vara skönt att i alla fall inte behöva tänka på om fakturorna till dina patienter betalas eller inte. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att dina pengar kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Att arbeta som barnmorska

januari 23rd, 2016

Att vara barnmorska handlar om mycket mer än att bara förlösa barn. Självklart är själva förlossningen en del av att vara barnmorska, men beroende på vilken inriktning man väljer kan det finnas barnmorskor som inte jobbar alls med att förlösa barn. Att vara barnmorska handlar till exempel också om att ansvara för vården av blivande mammor före, under och efter graviditeten. Att ta hand om mammor före graviditeten kan till exempel betyda att man arbetar på en ungdomsmottagning, och skriver ut preventivmedel, agerar rådgivare i frågor om sexualitet och administrerar tester för sexuellt överförbara sjukdomar. Under graviditeten hjälper en barnmorska till med exempelvis ultraljudsundersökningar och andra kontroller för att försäkra sig om att mamman och barnet mår bra, liksom med rådgivning kring kost och motion och information om det kommande föräldraskapet. Efter graviditeten tar en barnmorska hand om den nyförlösta mamman och barnet på en BB-mottagning. En barnmorska kan också göra gynekologiska undersökningar och tester som cellprover. Ett mer lämpligt namn för barnmorskor skulle därför kunna vara kvinnoläkare.Umbilical-newborn

Med så många olika arbetsuppgifter ter det sig naturligt att en barnmorska kan ha många olika arbetsplatser. En barnmorska som arbetar på en ungdomsmottagning kan till exempel också arbeta med rådgivning på skolor. Många barnmorskor arbetar på privata gynekologiska mottagningar. På större sjukhus kan en barnmorska jobba både på förlossningsavdelningen och på BB-avdelningen. Eftersom dessa avdelningar är öppna dygnet runt måste man som barnmorska räkna med att jobba kvällar och helger.

Om du känner att barnmorska skulle kunna vara ett yrke för dig, måste du först utbilda dig till sjuksköterska. Barnmorskor är nämligen sjuksköterskor som har vidareutbildat sig, och läst barnmorskeprogrammet på högskola. Det är ett program som omfattar ett och ett halvt års studier på helfart. Antagningskravet är att du är en legitimerad sjuksköterska som har arbetat i minst ett år efter examen.

Oavsett om man är barnmorska eller inte vet nog de flesta i Sverige idag att det är hälsosamt att ha sex, så länge man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och gör det med en person som samtycker. Se därför till att ha allt du behöver hemma för ett aktivt sexliv! Du hittar sexleksaker och mycket annat på Vuxen.se.

Frisktandvård

januari 16th, 2016

Folktandvården bildades år 1938, efter ett beslut av riksdagen som fattades år 1924. Från att bara ha omfattat tandvård för barn, kan nu även vuxna vända sig till Folktandvården när de får problem med tänderna. Målet för alla tandläkare är dock sannolikt att hjälpa sina patienter att förebygga problem, så att de inte får problem i första taget och inte behöver göra stora och kostsamma ingrepp. Som ett led i detta infördes år 2008 ett tillägg i lagen om statligt tandvårdsstöd, som innebar en beskrivning av en abonnemangstandvård. Folktandvården kallar detta abonnemang för Frisktandvård, och det innebär att patienter betalar en mindre summa pengar varje månad för vården av deras tänder. I och med det får de regelbundna undersökningar och utredningar, som de inte då inte behöver betala för. I abonnemanget ingår också all vård som är hälsofrämjande och förebyggande, behandlingar av sjukdomar och smärtor, lagningar och enstaka kronor liksom akut tandvård. Med andra ord är tanken att man betalar regelbundet för att Folktandvården ska hålla ens tänder friska, istället för att betala mycket enstaka gånger när problemen redan har uppstått.

Något som däremot inte ingår i Frisktandvåden är tandreglering. Om du känner att du lider av att du inte har raka tänder, till exempel genom att du inte är lika självsäker eller inte vågar le lika mycket, kan det därför vara värt att kontakta Tandreglering Danderyds Sjukhus för att få hjälp.dentist-976472_960_720

Innan Folktandvården ingår ett friskvårdsavtal med en patient undersöks hon eller han, för att patienten ska placeras in i en av de 10 olika avgiftsklasserna. Kort sagt kan man säga att ju sämre hälsotillstånd tänderna är, desto högre månadsavgift får patienten betala. Därefter skapar en tandläkare eller tandhygienist ett program med egenvård som är anpassat efter patientens behov, som kan bestå både av förebyggande vård som patienten själv utför i hemmet, liksom behandlingar som utförs på tandvårdskliniken. Avgiften som fastsälls gäller för tre år, och därefter kan den ändras. I juni 2014 hade fler än 600 000 patienter ingått detta avtal.

Om man använder sunt förnuft kan man dock själv lägga upp ett program med grundläggande förebyggande vård, till exempel genom att borsta tänderna två gånger om dagen, och använda tandtråd och skölja med flourskölj en gång om dagen.