V-i-c.nu

Allt om vården!

Timvikarie inom vården – så funkar det!

december 9th, 2019

När du arbetar inom vården kommer du att ha möjlighet att träffa många olika typer av människor. Du kommer lära känna nya personer och även stöta på livssituationer som du aldrig själv upplevt. Det betyder att du får värdefull kunskap och erfarenhet som du kanske aldrig hade fått annars. Naturligtvis bidrar det även till att du får ett minne för livet, men att arbeta inom vården kräver en hel del av dig som person. Du måste bland annat vara flexibel med dina arbetstider, kunna ha en känsla för service och dessutom vara engagerad i vad du gör. Flexibilitet är extra viktigt om du bestämmer dig för att arbeta som timvikarie.

Det finns många anledningar till varför en människa kan bli sjuk och vara i behov av vård. Det kan t.ex. handla om att man har blivit äldre, men det kan också handla om alkoholproblem eller problem med stress under en mycket lång tid. Har du problem med något av de två sistnämnda alternativen kan du kontakta https://www.ljungsjoberg.se/ för vägledning och råd.

Vem passar som timvikarie inom vården?

Att arbeta som timvikarie inom vården är inte ett yrke som alla klarar av. Här gäller det att du är bekväm med att jobba under oregelbundna tider och ibland även under kvällar och helger. Du ska kunna arbeta vid behov, vilket betyder att du kan rycka in när din arbetsplats kräver. Som person behöver du vara professionell, ha en stark servicekänsla och även förstå dig på vikten av integritet.

Finns det några fördelar?

Visst finns det fördelar med att arbeta som vikarie inom vården. För det första kommer du att ha möjlighet att samla på dig kunskap och erfarenhet från många olika arbetsplatser och du kommer även att lära känna många nya människor, vilket i sin tur leder till nya kontakter. I de flesta fall har du stor möjlighet att själv kunna påverka schemat som du har och får således en större frihet, samtidigt som du tjänar pengar. Det finns möjlighet att arbeta som timvikarie under kvällar, dagtid, vardagar och helger. I vissa fall kan du till och med jobba nattskift.

Hur hittar man jobben?

Idag är det inte speciellt svårt att hitta företag och verksamheter som är i behov av personal som är anställd på timmar. Du kan antingen välja en arbetsförmedlingssajt och leta efter lediga tjänster där, eller så vänder du dig direkt till den enhet eller arbetsplats som du är intresserad av. Kom ihåg att det krävs att du har erfarenhet eller en direkt utbildning inom området som du vill arbeta. I vissa fall kan arbetsgivaren även kräva att du har tillgång till körkort, t.ex. för att kunna göra hembesök eller snabbt förflytta dig från en plats till en annan.

Att arbeta inom vården

november 26th, 2019

Inom vården finns det väldigt många olika yrken och alla har olika arbetsuppgifter. En del arbetar med äldre, andra med tänder, vissa arbetar på vårdcentral och andra på akutmottagning. Men vilka arbetsuppgifter förekommer, hur ser det ut med lön och hur är det egentligen att arbeta inom vården?

Att arbeta som tandläkare

Alla behöver någon gång gå till tandläkaren. Det kan röra sig om att man behöver laga ett hål, om att man fått tandvärk eller om att man har bitit av en tand. Som tandläkare i sundbyberg får man möta många olika människor varje dag och det är viktigt att man är lite av en människokännare när man arbetar inom tandvård. Inom tandläkaryrket kan man arbeta med flera olika saker. Vissa är tandsköterskor och assisterar tandläkaren, andra är tandhygienister medan en tredje grupp utför olika operationer i munhålan.

Hot och annat

Under de senaste åren har det börjat förekomma hot mot sjukvårdspersonal. Det kan vara ambulanspersonal som kommer först till en olycka eller liknande och utsätts för hotfulla situationer. Det kan också handla om att påverkade personer kommer in på en akutmottagning och där börjar hota personalen. Ibland är det anhöriga som är missnöjda med vården. Många gånger är hoten bara tomma ord och ett slags uttryck för känslor men man kan inte bortse från att det också förekommer att människor gör allvar av hoten. Det är inte ovanligt att sjukhus har vakter på grund av att det har förekommit vapen som knivar, pistoler och annat inne på sjukhusen. Ofta är dörrarna också stängda och låsta kvällstid, samt ibland även på dagtid. Det gör att andra patienter inte löper någon risk att befinna sig på till exempel en akutmottagning.

Hur ser lönen ut?

Beroende på vad man arbetar som inom sjukvården kan lönen variera. Arbetar man som receptionist eller kanske inom städ utan att ha någon egentlig sjukvårdsutbildning har man ofta sämre lön än en kirurg eller en överläkare. Många gånger kan man höra att lönen är dålig inom vården men många gånger kan man avtala sig till bättre lön. Under sommaren kan man, om man har möjlighet, arbeta under semestertiden och då kan man ofta få ett rejält tillskott eftersom det ofta är svårt att tillsätta personal just under semestern.

Arbeta inom äldrevård

Äldrevården är ett sådant arbete där det ofta är svårt att få tag i anställda. Att arbeta med äldre är dock ofta mycket givande. Man får dock vara beredd på att det innebär en hel del promenerande, tunga lyft och arbete. Man får inte vara rädd för att ta i. Många äldre har till exempel svårt att komma i sängen på egen hand, de kanske inte kan stå själv och så vidare.

Vårdpersonal och vården

april 23rd, 2019

Den svenska vårdapparaten är i ett internationellt perspektiv extremt omfattande och också mycket förmånlig, inte bara för medborgare utan även för innevånare, det vill säga även de som bor i Sverige utan att vara svenska medborgare.

Man talar ofta om vård och omsorg, därför att stora delar av vården inte handlar om speciella sjukdomar eller skador utan om just vård. En stor del av den handlar om vård av äldre, och vi blir statistiskt sett allt äldre.

Vårdyrken är bristyrken

Många av vårdens yrken är bristyrken, yrken där det finns färre med rätt utbildning och erfarenhet än vad arbetsmarknaden frågar efter. Det gäller till exempel specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor. För närvarande är exempelvis tillgången på fysioterapeuter tillräcklig, men även det ser ut att bli ett bristyrke fram emot 2035, enligt rapporten Trender och prognoser om arbetsmarknad från Statistiska centralbyrån, SCB.

Ett av skälen till att det ständigt behövs ny personal inom vården är att dess yrken upplevs som tunga och slitsamma. En femtedel av alla sjuksköterskor påstås fundera på att byta yrke. I en artikel i Dagens Medicin beskrivs varför. Inom vården arbetas ständigt på att komma tillrätta med problemen, inte minst genom att ge personalen verktyg som underlättar arbetet och gör uppgifterna lättare att utföra.

Rationella arbetsmetoder avlastar

Här har begreppet e-hälsa en avgörande roll. Genom att använda datoriserade hjälpmedel mer effektivt – dator, padda och mobil – avlastas många rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare varit extremt betungande. Till exempel diarieföring, journaler, recepthantering, läkarintyg och biverkansrapportering.

Att göra arbetsuppgifter lättare och mer ergonomiska är även det en viktig faktor för att hålla vårdens personal frisk, fräsch och arbetsför. Många av de åkommor som drabbar oss som patienter drabbar också vårdens personal, i ungefär samma omfattning. En av dessa är artros.

Artros, ett hinder även för vårdpersonalen

Vårdpersonal ha generellt ett försprång när det gäller att leva med artros och att kurera den, eftersom de har nära till expertis och också en insikt i vad prehab, rehab och livsstilsförändringar är och kan ge. Det vanligaste är artros knä och höfter, men man kan också få besvär i exempelvis nacke eller fingrar. I många fall kan en fysioterapeut hjälpa artrospatienten så bra att en operation inte blir nödvändig. Det är givetvis bra för den som har artros, men också för samhället eftersom kostnader för behandling, sjukskrivning med mera sjunker högst betydligt.

Verkningsfull behandling hjälper patienter och spar stora värden

Verkningsfull artrosbehandling är också viktig för att kunna behålla kompetent personal längre i professionen. Bland annat i denna artikel i Vetenskap & Hälsa nämns att var fjärde svensk över 45 år väntas drabba av artros.

Prognoser visar också, enligt tidningen Vårdfokus, att allt fler som arbetar inom vård och omsorg väljer att arbeta efter 65 års ålder. Eftersom så många arbetar i vårdens yrken innebär varje förbättring när det gäller diagnosticering och behandling av just artros stora besparingar.

Med detta inlägg vill jag hylla all vård!

september 9th, 2018

Tänk på all trevlig personal som du har mött i vården

Det är enkelt att känna frustration och ilska när man tänker på dagens vård: långa vänttider, uppsagda operationer på grund av personalbrist och all personal som känner sig bortglömd, inte är värda något och som protesterar…

Men tänk bortom detta och känn all glädje och värme som all underbar personal inom alla möjliga vårdinstanser ger kunderna/ patienterna! De flesta ger en otrolig service till människor när de mår som sämst. Exempelvis är personalen på apotekhjartat.se guld värda; de gör allt för att svara på våra frågor, ger proffsiga svar och tips på vad man ska göra oavsett storleken på problemet.

Ett annat exempel är vårdcentralerna och 1177.se hemsida och kundtjänst som ger allt till varenda patient, trots att de kämpar med långa kötider och personalbrist. Dessutom bör man nämna sjukhusen som verkligen ger allt; de visar hur vi medmänniskor ska hjälpa varandra – om det så bara gäller en kram eller klapp på axeln, så gör den kramen eller klappen så himla mycket när man har en besvärlig tid.

Deras kärlek till jobbet skiner igenom bristerna

Jag har varit på sjukhus några gånger de senaste åren och varje gång kände jag av bristen på tider, stressen som personalen upplever och andra brister som tyvärr uppenbarar sig när personalen inte klarar situationen på grund av dåliga arbetsvillkor m.m.

Trots detta fick jag en mycket god erfarenhet av personalen som var kärleksfull och proffsig, de gav inte upp trots den märkbara stressen. Man blir mörkrädd när man ständigt läser om saker som Artiklar om kritik och andra saker som inte personalen kan göra något åt men ändå försöker göra bättre.

Vi, alla människor i vårt samhälle, måste gå ihop och slå våra nävar i bordet – de som bestämmer måste ändra så att vården blir så bra som den ska vara! Det är inte ok att patienter varje år dör till följd av denna ohållbara situation; vi kan bättra oss!

Alla kan göra något, om du vill engagera dig så kan du bli medlem hos vårdförbundet som är en driven och medlemsstyrd organisation som verkar för bättre vård i Sverige! Du kan också påverka med namninsamlingar, skriva insändare och skriva till politiker. Ensam är inte så starkt men vi alla tillsammans kan förändra mycket, vilket är oerhört viktigt.

Att göra vården bättre och säkrare för oss själva och för alla de vi älskar, det är en viktig fråga!

Karolinska i Solna

november 8th, 2017

Karolinska universitetssjukhuset är den största enskilda vårdinrättningen i hela Sverige. Tidigare var Karolinska i Solna ett rikssjukhus, men 1982 överlät staten det till Stockholms läns landsting. I Solna hittar man bland annat det välkända Astrid Lindgrens barnsjukhus som invigdes 1998. Sjukhuset har också en akutmottagning, förlossning och kirurgi. Förutom de här avdelningarna som man tänker är ganska självklara för ett stort sjukhus kan man få behandling inom andra områden på sjukhuset. Här finns en bland annat speciella avdelningar för klinisk fysiologi, intensivvård och neurologiska sjukdomar. Karolinska i Solna är så pass stort att de flesta sjukdomstillstånd kan behandlas här, oavsett om de är kroniska eller lättare. Som sjukhuset själva säger är patienten alltid i fokus. Därför tar man ansvar för alla patienter oavsett vilka problem de har. Besöker man Karolinska i Solna kan man också stöta på flera läkarstudenter, eftersom sjukhuset samarbetar med Karolinska institutet som bedriver forskning och med högskolor som utbildar läkare.

Karolinska sjukhusets historia

Karolinska i Solna har består av det man kallar för gamla Karolinska och nya Karolinska. Gamla Karolinska började planeras redan 1931 av arkitekten Carl Westman. Han var delaktig i planeringen ända fram till sin död 1936. Den första verksamhet som öppnades var Radiumhemmet som slog upp sina portar 1937. Själva sjukhuset invigde man tre år senare, alltså 1940. Som man kan räkna ut efter att ha läst årtalen kan man också förstå att Karolinska tog beslutet att bygga nya byggnader som delvis skulle ersätta de gamla husen. 2010 började man bygga helt nytt och 2017 började den första verksamheten i de nya lokalerna. De nyare lokalerna är fräscha och betydligt mer moderna än de gamla. Däremot stötte man på en vattenläcka på nya Karolinska redan i början av dess verksamhet. Det fick konsekvenser på själva vården, som man kan räkna ut. Det var inga långa tidsperioder det handlade om, men vissa planerade behandlingar fick skjutas upp tills det att man lyckats åtgärda problemet. Nu står de ståtliga nya byggnaderna klara och verksamheten är i full gång. Det är dock ännu fler av de gamla byggnaderna som fortfarande används.

Jobba på Karolinska

Om man är intresserad av att jobba på Karolinska kan man glädjas åt att det finns många olika avdelningar och specialistenheter, vilket också gör att det finns många olika typer av jobb man kan söka. Det som kan vara svårt är att veta hur man går till väga för att hitta lediga tjänster. Rekrytering Stockholm kan informera om olika bemanningsföretag och andra möjliga sätt att hitta jobb på, så det är bra att titta in där för att få tips på hur man hittar jobb. Med tanke på att det råder stor brist på speciellt sjuksköterskor i hela landet har speciellt den yrkesgruppen relativt lätt att få jobb. Hur situationen ser ut på Karolinska inom andra yrkesgrupper varierar mera, medan det nästan alltid finns ett behov av sjuksköterskor. Det positiva med att Karolinska är det största sjukhuset i Sverige är förstås också att det finns många tjänster som skall fyllas. Att arbeta på en så stor vårdinrättning som denna innebär m

Att jobba som sjuksköterska

maj 14th, 2017

Har du funderat på att arbeta som sjuksköterska? Det är ett hedervärt yrke som alltid behövs eftersom människor ständigt kommer vara i behov av vård. På senare år har man kunnat följa den ständigt återkommande debatten om vården i medierna. Där har bland annat sjuksköterskornas roll kommit upp och det är inte sällan en kämpig bild som målas upp. Det talas bland annat om långa arbetsdagar, låg lön och krämpor till följd av jobbet, men det finns även många fördelar med att jobba som sjuksköterska som inte nämns lika ofta.

Många olika alternativ

Att jobba som sjuksköterska handlar främst om att ägna sig åt omvårdnad. Det finns många olika alternativ att välja mellan. Man kan bland annat arbeta med sjuka barn, med lättare infektioner som förkylningar och influensa, med svåra tillstånd som cancer och med palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Om du vill jobba som sjuksköterska har du goda chanser att kunna byta mellan olika avdelningar, även om de flesta verkar stanna på samma ställe. GO Sport Travel har flera avtal med engelska fotbollsklubbar vilket innebär att din insats verkligen behövs, om du nu har valt att utbilda dig till något inom vårdbranschen.

Ett säkert karriärval

Om du väljer att utbilda dig till sjuksköterska kan du vara nästan hundra procent säker på att du kommer ha ett jobb hela livet. Medan stora delar av vårt samhälle lider av arbetslöshet har vården ett motsatt problem – brist på arbetskraft. Hur vården ska skötas är en angelägenhet för alla, inte minst för politikerna vars uppgift är att lägga upp en fungerande strategi. Under senare år har vissa förbättringar gjorts till följd av massiva protester från vårdpersonalen. Frågan om att höja lönen verkar få mer och mer gehör och på vissa håll har det fått utdelning. Förhoppningsvis ser vi snart en mer utbredd förändring.

Situationen för vårdpersonal & vården

mars 7th, 2017

Under de senaste åren har man flera gånger kunnat läsa om massuppsägningar och strejker inom vården. Det är till stor del barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor som protesterat. Man sätter ner foten mot dåliga arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och låga löner. Eftersom lönen är högre i Norge har många svenskar valt att vända sig dit istället och den svenska vården som arbetsgivare har inte mycket att sätta emot. Strejkforskare anser att strejker och massuppsägningar inom vården bara kommer att bli vanligare eftersom arbetstagaren har en starkare position än arbetsgivaren när det gäller offentlig sektor idag.

Äldre och multisjuka

Äldre och multisjuka står för en stor del av vårdens resurser. Systemet är dock inte anpassat för att ta hand om dem på bästa sätt och de bollas runt mellan olika instanser utan att få en långsiktig vård. Samtidigt larmar vårdpersonal om att de inte kan sköta sina jobb och inte kan garantera patientsäkerheten. Det blir en omänsklig hantering av äldre på grund av den rådande situationen för vårdpersonal och vården. Lösningen måste vara att ta itu med personalens villkor först. De måste kunna känna sig trygga i att de kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. En grundförutsättning är att de är utvilade, har bra stöd och har en trygg grupp med kollegor kring sig.

Teambuilding och företagskultur

Det finns många sätt att förbättra vården och ett av dem är försöka göra vården till en attraktiv arbetsplats. Glada och nöjda anställda jobbar bättre och blir mer sällan sjukskrivna. Det är en vinst för såväl vårdtagare som samhället i stort. Ett viktigt steg mot att skapa produktiv och trevlig företagskultur är att jobba med teambuilding. Det behöver varken ta speciellt mycket pengar eller tid i anspråk. Det finns företag som jobbar med att sy ihop event med företagsaktiviteter i stockholm och andra storstäder. Avsätter man en liten del av budgeten åt detta kommer man få mångdubbelt tillbaka i form av färre sjukskrivningar och lägre rekryteringskostnader.

Tv-serier om vårdyrket

februari 14th, 2017

Ett sjukhus är en väldigt vanlig plats för en tv-serie. Det finns många långkörare med sjukhuset som utgångspunkt. Både “Cityakuten” och “Greys anatomy” har många år på nacken. När den förstnämnda sände sitt sista avsnitt 2009, hade serien sänts under 15 säsonger. Greys anatomy är nu inne på sin tolfte säsong. Man kan förstå valet av sjukhuset som referenspunkt. Här är ju saker på liv och död, i väldigt bokstavlig mening. Det här skapar givetvis en naturlig bas för en stark dramaturgi. Ofta kretsar avsnitten kring både de emotionella utmaningar personerna möter på sin arbetsplats, och de utmaningar de möter vid operationsbordet.

Kirurger oftast i fokus

För det är oftast kirurgerna som är i fokus i tv-serier. Det är sällan en barnläkare följs under en dag på jobbet. Eller en allmänläkare heller för den delen. Det finns givetvis en tv-mässig “edge” kring en livsavgörande operation. Nyligen har dock en svensk serie som handlar om sjuksköterskor haft premiär. Men det har förekommit stark kritik mot tv-serien “Syrror”. Realismen har ifrågasatts. Rena faktafel om hur arbetslivet på ett sjukhus ser ut förekommer, och har belysts av media. Men det kan nog vara bra att skilja på tv och verklighet, och tillåta viss kreativ frihet. Det är trots allt underhållning det i första hand handlar om.

Andra kända sjukhusserier

Många kända skådespelare har passerat genom sjukhusserier. George Clooney fick sitt genombrott i “Cityakuten”. Både Patrick Dempsey och John Stamos har väckt liv i avsomnade karriärer genom att förkroppsliga Hollywoodarketypen “snygg läkare” i de nämnda tv-serierna. Andra kända exempel på sjukhusserier är “Chicago Hope”,” M.A.S.H”, “Doctor Quinn”, “Scrubs”, och “Nip/Tuck”. De har alla behandlat lite olika aspekter av livet i vårdyrket. “Scrubs” var en mer humoristisk show, men ändå med en livsfilosofiskt allvarlig underton. Sjukhuset har helt enkelt varit en bra scen för både mänskliga relationer och intriger, samt de lite större frågorna i livet. Tv-serierna har ofta reflekterat detta i sin blandning mellan lättviktig såpa och lite djupare allvar.

Psykisk vård

juli 1st, 2016

Teenager with depression sitting alone in dark room

Depression är ett folkhälsoproblem. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige kommer under sin livstid känna sig deprimerade. Ungefär en tredjedel av alla män kommer också drabbas. Hur vårdas depression? Det vanligaste är med mediciner som heter SSRI. Medicinen blockerar neurotransmittorernas upptag av serotonin i hjärnan. Det finns då mer serotonin tillgängligt. Vanligtvis tar det några veckor innan medicinen börjar verka. Då kan du känna dig sämre och mer deprimerad. Detta sker innan hjärnans kemi har balanserats. För att få rätt mediciner tar du först kontakt med din vårdcentral. Där gör din läkare en bedömning om du behöver SSRI-medicin. Ibland kan det vara andra orsaker som ligger bakom en depression, till exempel en fysisk sjukdom. Detta måste utredas innan medicin skrivs ut.

Akut psykisk hjälp vid självmordstankar

Man i Malmköping skjuten i benet av polis stod det i tidningarna den 14:e juli 2016. Mannen hade självDepressed_(4649749639) uppgett till polisen att han kände sig deprimerad och ville ta livet av sig. Då polisen kom till platsen misstänkte de att mannen hade en pistol. Polisen var tvungna att skjuta i nödvärn när mannen vägrade att visa händerna. Det är inte känt om mannen i Malmköping tidigare hade sökt hjälp för sin depression. När självmordstankar är närvarande räknas depressionen som djup och vård är då absolut nödvändigt. Att få vård snabbt kan vara ivsviktigt vid sådana tillfällen. Akut vård finns tillgängligt i Sverige och då självmordstankar är närvarande är det viktigt att genast söka hjälp. Då ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning eller ringa till larmnumret 112. Är du inte i akut behov men har generella självmordstankar kan du ringa till Nationella Hjälplinjen för att prata. Du ska alltid söka akut hjälp om du misstänker att du är en fara för ditt eget eller andras liv.

Öppenvård och slutenvård

Inom den psykiatriska vården kan du vara intagen på sluten eller öppenvård. Öppenvård är den behandling som kan skötas genom vårdcentralen. Då är patienten tillräckligt frisk för att kunna hantera sin egen medicinering och se till sin egen psykiska förbättring. Att prata med en kurator är till exempel en del av den öppna vården. Slutenvård tar hand om patienter som bor på vårdinrättningen. Det är ofta människor som är en fara för sig själva eller andra människor. De patienter som är intagna på slutenvård anses inte kunna ta hand om sitt eget psykiska tillfrisknande. En person som behöver psykisk hjälp kan bli omhändertagen mot sin vilja om goda skäl föreligger. Det kallas tvångsomhändertagning och är noga reglerat med olika lagar. När en kriminell människa har gjort brott men döms till psykvård istället för fängelse, då vårdas de på rättspsyk. År 1995, den första januari, skedde en psykiatrireform i Sverige. Reformen innebar att många vårdinstitutioner försvann. Vårdinstitutionerna var en del av den slutna vården. Psykiskt sjuka människor skulle vara en del av samhället och vårdas inom öppenvården.

 

Skillnader mellan privata och offentliga vårdgivare

mars 12th, 2016

När det gäller alla former av vård kan man enkelt säga att det finns tre olika typer av vårdgivare: landstingsdrivna vårdgivare, kommunala vårdgivare och privata vårdgivare.  De två förstnämnda skiljer sig åt genom att de bedrivs på landstingsnivå respektive kommunal nivå, men de har den likheten att de båda är offentligt finansierade. Det innebär helt enkelt att de finansieras med hjälp av skattemedel.

Att man söker sig till en privat vårdgivare betyder dock inte att den inte är finansierad av skattemedel. Faktum är att en stor del av den vård och omsorg som finansieras av skattemedel utförs av just privata vårdgivare. Det beror på att dessa vårdgivare har slutit ett avtal med landstinget eller kommunen, att bedriva vård i deras namn. Denna form av avtal är inte begränsad till sjukvård, utan förekommer även inom sjukgymnastiken, naprapatin, hos barnavårdscentraler, hos hemtjänsten och på äldreboenden. Det kan till och med handla om en hel vårdcentral eller ett helt sjukhus, som är privat men finansieras med skattemedel. Det betyder att du som patient har samma rättigheter när du söker vård hos en av dessa privata vårdgivare som hos en kommunal eller landstingsdriven vårdgivare. Du behöver till exempel inte betala några extra avgifter, och högkostnadsskyddet och frikortet gäller även hos dessa privata vårdgivare.doctor-1149150_960_720

Det finns dock även privat vård som inte är offentligt finansierad, och som alltså inte har avtal med landstinget eller kommunen. Dessa vårdgivare sätter sina priser själva, vilka du som patient betalar vid ditt besök. Det kan till exempel handla om aktörer som erbjuder kosmetiska operationer, närsynthetsoperationer eller viss psykoterapi. Om du är osäker på vad som gäller bör du därför fråga vårdgivaren innan du bokar ditt besök.

Om du själv håller på att starta en privat läkarmottagning, har du sannolikt många saker att tänka på, till exempel om du ska ansöka om avtal med landstinget eller inte. I ett sådant uppstartsskede kan det vara skönt att i alla fall inte behöva tänka på om fakturorna till dina patienter betalas eller inte. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att dina pengar kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

dailypost