V-i-c.nu

Allt om vården!

Att arbeta inom vården

november 26th, 2019

Inom vården finns det väldigt många olika yrken och alla har olika arbetsuppgifter. En del arbetar med äldre, andra med tänder, vissa arbetar på vårdcentral och andra på akutmottagning. Men vilka arbetsuppgifter förekommer, hur ser det ut med lön och hur är det egentligen att arbeta inom vården?

Att arbeta som tandläkare

Alla behöver någon gång gå till tandläkaren. Det kan röra sig om att man behöver laga ett hål, om att man fått tandvärk eller om att man har bitit av en tand. Som tandläkare i sundbyberg får man möta många olika människor varje dag och det är viktigt att man är lite av en människokännare när man arbetar inom tandvård. Inom tandläkaryrket kan man arbeta med flera olika saker. Vissa är tandsköterskor och assisterar tandläkaren, andra är tandhygienister medan en tredje grupp utför olika operationer i munhålan.

Hot och annat

Under de senaste åren har det börjat förekomma hot mot sjukvårdspersonal. Det kan vara ambulanspersonal som kommer först till en olycka eller liknande och utsätts för hotfulla situationer. Det kan också handla om att påverkade personer kommer in på en akutmottagning och där börjar hota personalen. Ibland är det anhöriga som är missnöjda med vården. Många gånger är hoten bara tomma ord och ett slags uttryck för känslor men man kan inte bortse från att det också förekommer att människor gör allvar av hoten. Det är inte ovanligt att sjukhus har vakter på grund av att det har förekommit vapen som knivar, pistoler och annat inne på sjukhusen. Ofta är dörrarna också stängda och låsta kvällstid, samt ibland även på dagtid. Det gör att andra patienter inte löper någon risk att befinna sig på till exempel en akutmottagning.

Hur ser lönen ut?

Beroende på vad man arbetar som inom sjukvården kan lönen variera. Arbetar man som receptionist eller kanske inom städ utan att ha någon egentlig sjukvårdsutbildning har man ofta sämre lön än en kirurg eller en överläkare. Många gånger kan man höra att lönen är dålig inom vården men många gånger kan man avtala sig till bättre lön. Under sommaren kan man, om man har möjlighet, arbeta under semestertiden och då kan man ofta få ett rejält tillskott eftersom det ofta är svårt att tillsätta personal just under semestern.

Arbeta inom äldrevård

Äldrevården är ett sådant arbete där det ofta är svårt att få tag i anställda. Att arbeta med äldre är dock ofta mycket givande. Man får dock vara beredd på att det innebär en hel del promenerande, tunga lyft och arbete. Man får inte vara rädd för att ta i. Många äldre har till exempel svårt att komma i sängen på egen hand, de kanske inte kan stå själv och så vidare.