V-i-c.nu

Allt om vården!

Att jobba som sjuksköterska

maj 14th, 2017

Har du funderat på att arbeta som sjuksköterska? Det är ett hedervärt yrke som alltid behövs eftersom människor ständigt kommer vara i behov av vård. På senare år har man kunnat följa den ständigt återkommande debatten om vården i medierna. Där har bland annat sjuksköterskornas roll kommit upp och det är inte sällan en kämpig bild som målas upp. Det talas bland annat om långa arbetsdagar, låg lön och krämpor till följd av jobbet, men det finns även många fördelar med att jobba som sjuksköterska som inte nämns lika ofta.

Många olika alternativ

Att jobba som sjuksköterska handlar främst om att ägna sig åt omvårdnad. Det finns många olika alternativ att välja mellan. Man kan bland annat arbeta med sjuka barn, med lättare infektioner som förkylningar och influensa, med svåra tillstånd som cancer och med palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Om du vill jobba som sjuksköterska har du goda chanser att kunna byta mellan olika avdelningar, även om de flesta verkar stanna på samma ställe. GO Sport Travel har flera avtal med engelska fotbollsklubbar vilket innebär att din insats verkligen behövs, om du nu har valt att utbilda dig till något inom vårdbranschen.

Ett säkert karriärval

Om du väljer att utbilda dig till sjuksköterska kan du vara nästan hundra procent säker på att du kommer ha ett jobb hela livet. Medan stora delar av vårt samhälle lider av arbetslöshet har vården ett motsatt problem – brist på arbetskraft. Hur vården ska skötas är en angelägenhet för alla, inte minst för politikerna vars uppgift är att lägga upp en fungerande strategi. Under senare år har vissa förbättringar gjorts till följd av massiva protester från vårdpersonalen. Frågan om att höja lönen verkar få mer och mer gehör och på vissa håll har det fått utdelning. Förhoppningsvis ser vi snart en mer utbredd förändring.

Situationen för vårdpersonal & vården

mars 7th, 2017

Under de senaste åren har man flera gånger kunnat läsa om massuppsägningar och strejker inom vården. Det är till stor del barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor som protesterat. Man sätter ner foten mot dåliga arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och låga löner. Eftersom lönen är högre i Norge har många svenskar valt att vända sig dit istället och den svenska vården som arbetsgivare har inte mycket att sätta emot. Strejkforskare anser att strejker och massuppsägningar inom vården bara kommer att bli vanligare eftersom arbetstagaren har en starkare position än arbetsgivaren när det gäller offentlig sektor idag.

Äldre och multisjuka

Äldre och multisjuka står för en stor del av vårdens resurser. Systemet är dock inte anpassat för att ta hand om dem på bästa sätt och de bollas runt mellan olika instanser utan att få en långsiktig vård. Samtidigt larmar vårdpersonal om att de inte kan sköta sina jobb och inte kan garantera patientsäkerheten. Det blir en omänsklig hantering av äldre på grund av den rådande situationen för vårdpersonal och vården. Lösningen måste vara att ta itu med personalens villkor först. De måste kunna känna sig trygga i att de kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. En grundförutsättning är att de är utvilade, har bra stöd och har en trygg grupp med kollegor kring sig.

Teambuilding och företagskultur

Det finns många sätt att förbättra vården och ett av dem är försöka göra vården till en attraktiv arbetsplats. Glada och nöjda anställda jobbar bättre och blir mer sällan sjukskrivna. Det är en vinst för såväl vårdtagare som samhället i stort. Ett viktigt steg mot att skapa produktiv och trevlig företagskultur är att jobba med teambuilding. Det behöver varken ta speciellt mycket pengar eller tid i anspråk. Det finns företag som jobbar med att sy ihop event med företagsaktiviteter i stockholm och andra storstäder. Avsätter man en liten del av budgeten åt detta kommer man få mångdubbelt tillbaka i form av färre sjukskrivningar och lägre rekryteringskostnader.

Tv-serier om vårdyrket

februari 14th, 2017

Ett sjukhus är en väldigt vanlig plats för en tv-serie. Det finns många långkörare med sjukhuset som utgångspunkt. Både ”Cityakuten” och ”Greys anatomy” har många år på nacken. När den förstnämnda sände sitt sista avsnitt 2009, hade serien sänts under 15 säsonger. Greys anatomy är nu inne på sin tolfte säsong. Man kan förstå valet av sjukhuset som referenspunkt. Här är ju saker på liv och död, i väldigt bokstavlig mening. Det här skapar givetvis en naturlig bas för en stark dramaturgi. Ofta kretsar avsnitten kring både de emotionella utmaningar personerna möter på sin arbetsplats, och de utmaningar de möter vid operationsbordet.

Kirurger oftast i fokus

För det är oftast kirurgerna som är i fokus i tv-serier. Det är sällan en barnläkare följs under en dag på jobbet. Eller en allmänläkare heller för den delen. Det finns givetvis en tv-mässig ”edge” kring en livsavgörande operation. Nyligen har dock en svensk serie som handlar om sjuksköterskor haft premiär. Men det har förekommit stark kritik mot tv-serien ”Syrror”. Realismen har ifrågasatts. Rena faktafel om hur arbetslivet på ett sjukhus ser ut förekommer, och har belysts av media. Men det kan nog vara bra att skilja på tv och verklighet, och tillåta viss kreativ frihet. Det är trots allt underhållning det i första hand handlar om.

Andra kända sjukhusserier

Många kända skådespelare har passerat genom sjukhusserier. George Clooney fick sitt genombrott i ”Cityakuten”. Både Patrick Dempsey och John Stamos har väckt liv i avsomnade karriärer genom att förkroppsliga Hollywoodarketypen ”snygg läkare” i de nämnda tv-serierna. Andra kända exempel på sjukhusserier är ”Chicago Hope”,” M.A.S.H”, ”Doctor Quinn”, ”Scrubs”, och ”Nip/Tuck”. De har alla behandlat lite olika aspekter av livet i vårdyrket. ”Scrubs” var en mer humoristisk show, men ändå med en livsfilosofiskt allvarlig underton. Sjukhuset har helt enkelt varit en bra scen för både mänskliga relationer och intriger, samt de lite större frågorna i livet. Tv-serierna har ofta reflekterat detta i sin blandning mellan lättviktig såpa och lite djupare allvar.

Psykisk vård

juli 1st, 2016

Teenager with depression sitting alone in dark room

Depression är ett folkhälsoproblem. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige kommer under sin livstid känna sig deprimerade. Ungefär en tredjedel av alla män kommer också drabbas. Hur vårdas depression? Det vanligaste är med mediciner som heter SSRI. Medicinen blockerar neurotransmittorernas upptag av serotonin i hjärnan. Det finns då mer serotonin tillgängligt. Vanligtvis tar det några veckor innan medicinen börjar verka. Då kan du känna dig sämre och mer deprimerad. Detta sker innan hjärnans kemi har balanserats. För att få rätt mediciner tar du först kontakt med din vårdcentral. Där gör din läkare en bedömning om du behöver SSRI-medicin. Ibland kan det vara andra orsaker som ligger bakom en depression, till exempel en fysisk sjukdom. Detta måste utredas innan medicin skrivs ut.

Akut psykisk hjälp vid självmordstankar

Man i Malmköping skjuten i benet av polis stod det i tidningarna den 14:e juli 2016. Mannen hade självDepressed_(4649749639) uppgett till polisen att han kände sig deprimerad och ville ta livet av sig. Då polisen kom till platsen misstänkte de att mannen hade en pistol. Polisen var tvungna att skjuta i nödvärn när mannen vägrade att visa händerna. Det är inte känt om mannen i Malmköping tidigare hade sökt hjälp för sin depression. När självmordstankar är närvarande räknas depressionen som djup och vård är då absolut nödvändigt. Att få vård snabbt kan vara ivsviktigt vid sådana tillfällen. Akut vård finns tillgängligt i Sverige och då självmordstankar är närvarande är det viktigt att genast söka hjälp. Då ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning eller ringa till larmnumret 112. Är du inte i akut behov men har generella självmordstankar kan du ringa till Nationella Hjälplinjen för att prata. Du ska alltid söka akut hjälp om du misstänker att du är en fara för ditt eget eller andras liv.

Öppenvård och slutenvård

Inom den psykiatriska vården kan du vara intagen på sluten eller öppenvård. Öppenvård är den behandling som kan skötas genom vårdcentralen. Då är patienten tillräckligt frisk för att kunna hantera sin egen medicinering och se till sin egen psykiska förbättring. Att prata med en kurator är till exempel en del av den öppna vården. Slutenvård tar hand om patienter som bor på vårdinrättningen. Det är ofta människor som är en fara för sig själva eller andra människor. De patienter som är intagna på slutenvård anses inte kunna ta hand om sitt eget psykiska tillfrisknande. En person som behöver psykisk hjälp kan bli omhändertagen mot sin vilja om goda skäl föreligger. Det kallas tvångsomhändertagning och är noga reglerat med olika lagar. När en kriminell människa har gjort brott men döms till psykvård istället för fängelse, då vårdas de på rättspsyk. År 1995, den första januari, skedde en psykiatrireform i Sverige. Reformen innebar att många vårdinstitutioner försvann. Vårdinstitutionerna var en del av den slutna vården. Psykiskt sjuka människor skulle vara en del av samhället och vårdas inom öppenvården.

 

Skillnader mellan privata och offentliga vårdgivare

mars 12th, 2016

När det gäller alla former av vård kan man enkelt säga att det finns tre olika typer av vårdgivare: landstingsdrivna vårdgivare, kommunala vårdgivare och privata vårdgivare.  De två förstnämnda skiljer sig åt genom att de bedrivs på landstingsnivå respektive kommunal nivå, men de har den likheten att de båda är offentligt finansierade. Det innebär helt enkelt att de finansieras med hjälp av skattemedel.

Att man söker sig till en privat vårdgivare betyder dock inte att den inte är finansierad av skattemedel. Faktum är att en stor del av den vård och omsorg som finansieras av skattemedel utförs av just privata vårdgivare. Det beror på att dessa vårdgivare har slutit ett avtal med landstinget eller kommunen, att bedriva vård i deras namn. Denna form av avtal är inte begränsad till sjukvård, utan förekommer även inom sjukgymnastiken, naprapatin, hos barnavårdscentraler, hos hemtjänsten och på äldreboenden. Det kan till och med handla om en hel vårdcentral eller ett helt sjukhus, som är privat men finansieras med skattemedel. Det betyder att du som patient har samma rättigheter när du söker vård hos en av dessa privata vårdgivare som hos en kommunal eller landstingsdriven vårdgivare. Du behöver till exempel inte betala några extra avgifter, och högkostnadsskyddet och frikortet gäller även hos dessa privata vårdgivare.doctor-1149150_960_720

Det finns dock även privat vård som inte är offentligt finansierad, och som alltså inte har avtal med landstinget eller kommunen. Dessa vårdgivare sätter sina priser själva, vilka du som patient betalar vid ditt besök. Det kan till exempel handla om aktörer som erbjuder kosmetiska operationer, närsynthetsoperationer eller viss psykoterapi. Om du är osäker på vad som gäller bör du därför fråga vårdgivaren innan du bokar ditt besök.

Om du själv håller på att starta en privat läkarmottagning, har du sannolikt många saker att tänka på, till exempel om du ska ansöka om avtal med landstinget eller inte. I ett sådant uppstartsskede kan det vara skönt att i alla fall inte behöva tänka på om fakturorna till dina patienter betalas eller inte. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att dina pengar kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Att arbeta som barnmorska

januari 23rd, 2016

Att vara barnmorska handlar om mycket mer än att bara förlösa barn. Självklart är själva förlossningen en del av att vara barnmorska, men beroende på vilken inriktning man väljer kan det finnas barnmorskor som inte jobbar alls med att förlösa barn. Att vara barnmorska handlar till exempel också om att ansvara för vården av blivande mammor före, under och efter graviditeten. Att ta hand om mammor före graviditeten kan till exempel betyda att man arbetar på en ungdomsmottagning, och skriver ut preventivmedel, agerar rådgivare i frågor om sexualitet och administrerar tester för sexuellt överförbara sjukdomar. Under graviditeten hjälper en barnmorska till med exempelvis ultraljudsundersökningar och andra kontroller för att försäkra sig om att mamman och barnet mår bra, liksom med rådgivning kring kost och motion och information om det kommande föräldraskapet. Efter graviditeten tar en barnmorska hand om den nyförlösta mamman och barnet på en BB-mottagning. En barnmorska kan också göra gynekologiska undersökningar och tester som cellprover. Ett mer lämpligt namn för barnmorskor skulle därför kunna vara kvinnoläkare.Umbilical-newborn

Med så många olika arbetsuppgifter ter det sig naturligt att en barnmorska kan ha många olika arbetsplatser. En barnmorska som arbetar på en ungdomsmottagning kan till exempel också arbeta med rådgivning på skolor. Många barnmorskor arbetar på privata gynekologiska mottagningar. På större sjukhus kan en barnmorska jobba både på förlossningsavdelningen och på BB-avdelningen. Eftersom dessa avdelningar är öppna dygnet runt måste man som barnmorska räkna med att jobba kvällar och helger.

Om du känner att barnmorska skulle kunna vara ett yrke för dig, måste du först utbilda dig till sjuksköterska. Barnmorskor är nämligen sjuksköterskor som har vidareutbildat sig, och läst barnmorskeprogrammet på högskola. Det är ett program som omfattar ett och ett halvt års studier på helfart. Antagningskravet är att du är en legitimerad sjuksköterska som har arbetat i minst ett år efter examen.

Oavsett om man är barnmorska eller inte vet nog de flesta i Sverige idag att det är hälsosamt att ha sex, så länge man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och gör det med en person som samtycker. Se därför till att ha allt du behöver hemma för ett aktivt sexliv! Du hittar sexleksaker och mycket annat på Vuxen.se.

Frisktandvård

januari 16th, 2016

Folktandvården bildades år 1938, efter ett beslut av riksdagen som fattades år 1924. Från att bara ha omfattat tandvård för barn, kan nu även vuxna vända sig till Folktandvården när de får problem med tänderna. Målet för alla tandläkare är dock sannolikt att hjälpa sina patienter att förebygga problem, så att de inte får problem i första taget och inte behöver göra stora och kostsamma ingrepp. Som ett led i detta infördes år 2008 ett tillägg i lagen om statligt tandvårdsstöd, som innebar en beskrivning av en abonnemangstandvård. Folktandvården kallar detta abonnemang för Frisktandvård, och det innebär att patienter betalar en mindre summa pengar varje månad för vården av deras tänder. I och med det får de regelbundna undersökningar och utredningar, som de inte då inte behöver betala för. I abonnemanget ingår också all vård som är hälsofrämjande och förebyggande, behandlingar av sjukdomar och smärtor, lagningar och enstaka kronor liksom akut tandvård. Med andra ord är tanken att man betalar regelbundet för att Folktandvården ska hålla ens tänder friska, istället för att betala mycket enstaka gånger när problemen redan har uppstått.

Något som däremot inte ingår i Frisktandvåden är tandreglering. Om du känner att du lider av att du inte har raka tänder, till exempel genom att du inte är lika självsäker eller inte vågar le lika mycket, kan det därför vara värt att kontakta Tandreglering Danderyds Sjukhus för att få hjälp.dentist-976472_960_720

Innan Folktandvården ingår ett friskvårdsavtal med en patient undersöks hon eller han, för att patienten ska placeras in i en av de 10 olika avgiftsklasserna. Kort sagt kan man säga att ju sämre hälsotillstånd tänderna är, desto högre månadsavgift får patienten betala. Därefter skapar en tandläkare eller tandhygienist ett program med egenvård som är anpassat efter patientens behov, som kan bestå både av förebyggande vård som patienten själv utför i hemmet, liksom behandlingar som utförs på tandvårdskliniken. Avgiften som fastsälls gäller för tre år, och därefter kan den ändras. I juni 2014 hade fler än 600 000 patienter ingått detta avtal.

Om man använder sunt förnuft kan man dock själv lägga upp ett program med grundläggande förebyggande vård, till exempel genom att borsta tänderna två gånger om dagen, och använda tandtråd och skölja med flourskölj en gång om dagen.

Förvara läkemedel på rätt sätt

oktober 17th, 2015

När man köper ett nytt läkemedel ska man alltid läsa bipacksedeln, och där står ofta instruktioner för hur man ska förvara läkemedlet för att det inte ska skadas eller förlora sin effekt. Generellt för de flesta läkemedel gäller dock att de bör förvaras i normal rumstemperatur, varken varmare eller kallare. Det är dock viktigt att tänka på att vissa läkemedel är känsliga för fukt, och att det därför kanske inte passar att förvara dem i badrummet, där luften blir mycket fuktig när man duschar eller badar. Det finns också vissa undantag från den generella regeln om temperatur, då en del mediciner ska förvaras i kylskåpet. Något som då är viktigt att tänka på är att inte ställa medicinerna för långt bak i kylen, nära kylaggregatet, eftersom det då finns risk för att de fryser. Man måste också tänka på att ställa dem så att det inte finns någon som helst risk att de kan förväxlas med matvaror, så att någon tar medicinen av misstag. Några sätt att försäkra sig om att sådana förväxlingar inte sker är att alltid förvara medicinen i originalförpackningen och att inte ta bort etiketten på förpackningen.pills-926375_640

Man ska inte heller låta några kemikalier stå nära mediciner. Detta medför flera risker. Medicinen kan till exempel förstöras av kemikalierna, eller en oväntad reaktion kan uppstå om de kommer i kontakt med varandra.

Något som är mycket viktigt att tänka på när man väljer var man ska förvara sina läkemedel är att tänka på att de ska vara utom räckhåll för barn. Vissa mediciner, som hjärtmediciner, läkemedel mot depression och lugnande läkemedel kan vara mycket farliga för barn att få i sig. Men det gäller inte bara att se upp med receptbelagda läkemedel; även sådana du kan köpa receptfritt kan vara farliga, till exempel järntabletter och smärtstillande medel. Varje år blir en mängd barn i Sverige läkemedelsförgiftade. För att undvika det är det bra att förvara läkemedlen högt upp i ett skåp som barnen inte kommer åt även om de klättrar. Helst ska skåpet gå att låsa. Du hittar badrumsskåp och andra badrumsmöbler på Swedmart.se. Där kan du hitta ett skåp att förvara dina mediciner i som är både praktiskt för dig och säkert för dina eller andras barn.

Söka vård för huvudvärk?

september 18th, 2015

Huvudvärk är ett mycket vanligt problem, som kan bero på en mängd olika orsaker som stress, anspänning, förkylning eller synfel. Hur kraftig den är, var den sitter och om den är pulserande eller molande kan variera, liksom hur länge huvudvärken sitter i. Normalt går den dock över av sig själv efter ett tag, eller om man tar en receptfri värktablett. Om huvudvärken beror på ett synfel brukar den släppa efter att man fått hjälp med att korrigera synfelet genom glasögon, linser eller laserbehandling.stress-543658_640

Vissa kan dock ha problem med ihållande huvudvärk, som utgör ett hinder i deras vardag. Då kan man börja fundera på om man ska söka läkarvård för sin huvudvärk. Om huvudvärken börjar styra ens vardag såtillvida att man planerar dagen runt den eller måste ta tabletter flera gånger om dagen, om värken sitter i längre än en vecka eller om man i kombination med värken har en tjock och grön snuva, bör man kontakta en läkare. Om du är osäker på om du bör söka läkarvård eller inte för din huvudvärk, kan du först rådgöra med en läkare via ett videosamtal på KRY.se, då du kan beskriva dina symptom och få en rekommendation på hur du bör fortskrida. I vissa fall ska man dock inte vänta utan söka hjälp på en akutmottagning eller vårdcentral direkt. Det gäller till exempel om man har huvudvärk i kombination med feber och nackont, om man får ont runt ena ögat och får dimmig syn eller dubbelseende, om man plötsligt får mycket ont i huvudet, om en huvudvärk gradvis blir värre under några dagar eller veckor, om man har ont precis vid tinningen i kombination med trötthet eller om man får ett slag i huvudet och efteråt känner av huvudvärk, illamående eller slöhet.

I andra fall kan läget var än mer akut, och då bör man själv eller någon annan ringa 112 direkt. Det gäller om man känner av huvudvärk och samtidigt förlorar känseln i någon kroppsdel, får kramper eller får svårt att prata. Detsamma gäller om man tillsammans med huvudvärk får hög feber, prickar på huden eller svårt att böja huvudet framåt. Slutligen ska man ringa 112 direkt om en person med huvudvärk blir medvetslös.

Förskrivning av antibiotika

augusti 5th, 2015

 

Förskrivning av antibiotika 2

Resistens mot antibiotika innebär ett stort hot mot folkhälsan. I Europa dog omkring 25.000 personer under 2009, av infektioner som var orsakade av multiresistenta bakterier.

 

Antibiotika – vad är det?
Frågar man en biolog förklarar vederbörande att antibiotika är ämnen som levande organismer producerar för att hålla andra organismer borta. Både bakterier och svampar kan leva som parasiter eller för att bryta ned dött material. Då de båda har samma födokälla försöker de bekämpa varandra genom förgiftning. De utsöndrar ämnen som de andra inte tål.

I dagligt tal avses de antibiotika som används som läkemedel. Man avser då läkemedel mot bakterier i allmänhet. Dagens antibiotika kan vara syntetiskt framställda preparat. Dessa läkemedel kan vara antingen döda bakterierna eller fungera tillväxthämmande.

 

Överanvändning av antibiotika
Problemet med antibiotikaresistens är att det är ett stort hot mot folkhälsan. Inte bara här i Sverige utan även i övriga Europa och resten av världen. Genom att vi reser allt oftare och längre bort sprids vanliga och farliga infektioner allt lättare. På så sätt ökar lidandet världen över. Individer som drabbas av infektioner vilka orsakas av multiresistenta bakterier leder till ökade kostnader inom sjukvården och samhället i stort. I Europa beräknas kostnaderna till omkring 1,5 miljarder euro per år.

Medicine pills

Medicine pills

 

Minska förskrivningen av antibiotika
Alla vägar som leder till minskad förskrivning utan att äventyra individens hälsotillstånd bör uppmuntras. Mest optimalt är att minska förskrivningen av antibiotika totalt sett. Genom ökad information till allmänheten och till alla läkare som möter patienter bör förskrivningen av antibiotika kunna minska. Ett sätt är att utveckla instrument som underlättar för läkare att ställa en mer korrekt diagnos är också något att satsa på för att komma till rätta med problemet med överförskrivningar av antibiotika.

 

Odling av bakterier
Ytterligare ett sätt är reducera förskrivningen av antibiotika är att en sådan alltid ska föregås av bakterieodling. Även om vårdgivaren kan komma att anse att deras kostnader för odlingar därmed kommer att öka drastiskt. Dessa kostnadsökningar ska dock ställas i relation till de ökade samhällskostnaderna för den snabba utvecklingen av multiresistenta bakterier och vad de kostar i mänskligt lidande för det fall man inte lyckas stoppa den utvecklingen.

 

Satsa på bakteriofagterapi – istället för antibiotika
Bakteriofager är mikroorganismer i form av ett virus som angriper bakterier. Det har visat sig vara framgångsrikt att behandla infektioner, som inte går att bota med antibiotika, med bakteriofager som bakteriedödande metod. Kan även användas istället för sedvanliga desinfektionsmedel på sjukhus.