V-i-c.nu

Allt om vården!

Lyssna på råd från vården och begravningsbyrån

januari 25th, 2022

En olycka eller sjukdom kan orsaka stora skador på alla inblandade personer. Det är mycket viktigt att söka omedelbar läkarvård för undvika att tillståndet förvärras och för att öka chanserna till återhämtning. Lika viktigt är det att följa läkarens rådgivning noga eftersom de har en mångårig utbildning och erfarenhet bakom sig.

Underskatta inte professionell rådgivning

Det är avgörande att följa läkarens råd av många olika skäl:

  • Är kvalificerade – Legitimerade läkare har genomgått både utbildning och praktisk träning för att kunna behandla skador och sjukdomar.
  • Undviker komplikationer – De råd som läkaren ger till en patient ser till att skadan eller sjukdomen inte förvärras. Råden kan till exempel innefatta att byta bandage, ta en viss medicin, tvätta sår regelbundet eller undvika fysisk ansträngning.
  • Anpassar din behandling och vård – I vissa fall kan din behandling behöva justeras. Med en läkare kan justeringar göras i din behandlingsplan som bidrar till en bättre och snabbare återhämtning.

Boka kostnadsfri rådgivning hos Lova begravningsbyrå

Dock kan tyvärr inte vården rädda alla. Trots läkarvetenskapens enorma framgångar de senaste decennierna kan vården fortfarande inte läka alla sår och bota alla sjukdomar. Om nära och kära går bort är det bäst att vända dig till en auktoriserad begravningsbyrå för professionell rådgivning. På samma sätt som läkarens rådgivning inte ska underskattas bör inte heller råden från begravningsbyrån underskattas. En varm rekommendation är därför att överväga Lova begravningsbyrå som låter dig boka ett kostnadsfritt möte för rådgivning. Denna begravningsbyrå ger dig personlig och trygg rådgivning så att du lättare kan fokusera på sorgen och planera begravningen på det mest värdiga sättet.

Du kommer att kunna välja mellan fyra olika begravningsalternativ hos Lova begravningsbyrå:

1. Direktkremation utan begravningsakt för 8 900 kronor.

2. Begravning enkel med kyrklig eller borgerlig ceremoni för 13 995 kronor.

3. Begravning med kyrklig eller borgerlig ceremoni för 16 290 kronor.

4. Miljövänlig begravning med kyrklig eller borgerlig ceremoni för 26 290 kronor.