V-i-c.nu

Allt om vården!

Tandvård

oktober 10th, 2014

nurse holds tablet pc with X-ray picture of jaws

I Sverige är nästan all tandvård för barn och ungdomar kostnadsfri. Vuxna får å andra sidan betala för den större delen av de undersökningar och behandlingar de behöver. Om olyckan skulle vara framme och man tappar en plomb eller slår ut en tand, kan man boka besök hos tandläkare i Stockholm.

 

Tandvård för vuxna
Från den första januari det år man fyller 20 år får man ett litet bidrag för sin tandvård. Årligen kan man få ett bidrag om 150 eller 300 kronor. För det fall man under ett och samma år behöver tandvård som kostar mer än 3000 kronor har man ett särskilt högkostnadsskydd.

 

Folktandvården
Folktandvården kallas den tandvård i Sverige som bedrivs inom ramen för offentlig regi med landstingen som huvudman. Efter en Riksdagsutredning kom Folktandvården att bildas år 1938. Från början omfattade Folktandvården endast tandvård för barn. Under årens lopp har man även byggt ut Folktandvården till att omfatta både vuxen- och specialisttandvård

Dentist's chair

 

Privattandläkare
Barn får även gå till privattandläkare före det att de blir vuxna och fyller 20 år.

Privattandläkarna arbetar aktivt för att patienter ska ha möjlighet att fritt välja till vilken tandläkare man vill gå och få både undersökningar och behandlingar hos. Prissättningen är fri om än det finns visa riktlinjer för vad olika behandlingsåtgärder får kosta. Privattandläkarna arbetar för att tandläkare ska få etablera sig där de vill. Varpå marknadskrafterna får verka. Finns det underlag för ytterligare tandläkare på en mindre ort. Kan alla som etablerar sig få tillräckligt med patienter så att det lönar sig…

Till synes självklart arbetar privattandläkarna för att det ska finnas ett högkostnadsskydd för tandvård. Det ligger helt enkelt i deras intresse. Med högkostnadsskyddet följer att fler har råd att gå och få sina tänder undersökta och åtgärdade om så behövs. Man strävar också efter en sund konkurrens på tandvårdsmarknaden. Något som torde gagna både patienter och tandläkarna själva.

 

Sveriges Tandläkarförbund
Organisationen Sveriges Tandläkarförbund är den enda som samlar alla tandläkare i landet.

 

EU/EES
Den individ som är på tillfälligt besök i Sverige och kommer från något EU-land, EES-land eller Schweiz, har rätt till akut tandvård i Sverige. Rätten är på exakt samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Dock är det nödvändigt att vederbörande är med i socialförsäkringssystemet i det land de kommer ifrån.