V-i-c.nu

Allt om vården!

Förskrivning av antibiotika

augusti 5th, 2015

 

Förskrivning av antibiotika 2

Resistens mot antibiotika innebär ett stort hot mot folkhälsan. I Europa dog omkring 25.000 personer under 2009, av infektioner som var orsakade av multiresistenta bakterier.

 

Antibiotika – vad är det?
Frågar man en biolog förklarar vederbörande att antibiotika är ämnen som levande organismer producerar för att hålla andra organismer borta. Både bakterier och svampar kan leva som parasiter eller för att bryta ned dött material. Då de båda har samma födokälla försöker de bekämpa varandra genom förgiftning. De utsöndrar ämnen som de andra inte tål.

I dagligt tal avses de antibiotika som används som läkemedel. Man avser då läkemedel mot bakterier i allmänhet. Dagens antibiotika kan vara syntetiskt framställda preparat. Dessa läkemedel kan vara antingen döda bakterierna eller fungera tillväxthämmande.

 

Överanvändning av antibiotika
Problemet med antibiotikaresistens är att det är ett stort hot mot folkhälsan. Inte bara här i Sverige utan även i övriga Europa och resten av världen. Genom att vi reser allt oftare och längre bort sprids vanliga och farliga infektioner allt lättare. På så sätt ökar lidandet världen över. Individer som drabbas av infektioner vilka orsakas av multiresistenta bakterier leder till ökade kostnader inom sjukvården och samhället i stort. I Europa beräknas kostnaderna till omkring 1,5 miljarder euro per år.

Medicine pills

Medicine pills

 

Minska förskrivningen av antibiotika
Alla vägar som leder till minskad förskrivning utan att äventyra individens hälsotillstånd bör uppmuntras. Mest optimalt är att minska förskrivningen av antibiotika totalt sett. Genom ökad information till allmänheten och till alla läkare som möter patienter bör förskrivningen av antibiotika kunna minska. Ett sätt är att utveckla instrument som underlättar för läkare att ställa en mer korrekt diagnos är också något att satsa på för att komma till rätta med problemet med överförskrivningar av antibiotika.

 

Odling av bakterier
Ytterligare ett sätt är reducera förskrivningen av antibiotika är att en sådan alltid ska föregås av bakterieodling. Även om vårdgivaren kan komma att anse att deras kostnader för odlingar därmed kommer att öka drastiskt. Dessa kostnadsökningar ska dock ställas i relation till de ökade samhällskostnaderna för den snabba utvecklingen av multiresistenta bakterier och vad de kostar i mänskligt lidande för det fall man inte lyckas stoppa den utvecklingen.

 

Satsa på bakteriofagterapi – istället för antibiotika
Bakteriofager är mikroorganismer i form av ett virus som angriper bakterier. Det har visat sig vara framgångsrikt att behandla infektioner, som inte går att bota med antibiotika, med bakteriofager som bakteriedödande metod. Kan även användas istället för sedvanliga desinfektionsmedel på sjukhus.