V-i-c.nu

Allt om vården!

Psykisk vård

juli 1st, 2016

Teenager with depression sitting alone in dark room

Depression är ett folkhälsoproblem. I västvärlden är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige kommer under sin livstid känna sig deprimerade. Ungefär en tredjedel av alla män kommer också drabbas. Hur vårdas depression? Det vanligaste är med mediciner som heter SSRI. Medicinen blockerar neurotransmittorernas upptag av serotonin i hjärnan. Det finns då mer serotonin tillgängligt. Vanligtvis tar det några veckor innan medicinen börjar verka. Då kan du känna dig sämre och mer deprimerad. Detta sker innan hjärnans kemi har balanserats. För att få rätt mediciner tar du först kontakt med din vårdcentral. Där gör din läkare en bedömning om du behöver SSRI-medicin. Ibland kan det vara andra orsaker som ligger bakom en depression, till exempel en fysisk sjukdom. Detta måste utredas innan medicin skrivs ut.

Akut psykisk hjälp vid självmordstankar

Man i Malmköping skjuten i benet av polis stod det i tidningarna den 14:e juli 2016. Mannen hade självDepressed_(4649749639) uppgett till polisen att han kände sig deprimerad och ville ta livet av sig. Då polisen kom till platsen misstänkte de att mannen hade en pistol. Polisen var tvungna att skjuta i nödvärn när mannen vägrade att visa händerna. Det är inte känt om mannen i Malmköping tidigare hade sökt hjälp för sin depression. När självmordstankar är närvarande räknas depressionen som djup och vård är då absolut nödvändigt. Att få vård snabbt kan vara ivsviktigt vid sådana tillfällen. Akut vård finns tillgängligt i Sverige och då självmordstankar är närvarande är det viktigt att genast söka hjälp. Då ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning eller ringa till larmnumret 112. Är du inte i akut behov men har generella självmordstankar kan du ringa till Nationella Hjälplinjen för att prata. Du ska alltid söka akut hjälp om du misstänker att du är en fara för ditt eget eller andras liv.

Öppenvård och slutenvård

Inom den psykiatriska vården kan du vara intagen på sluten eller öppenvård. Öppenvård är den behandling som kan skötas genom vårdcentralen. Då är patienten tillräckligt frisk för att kunna hantera sin egen medicinering och se till sin egen psykiska förbättring. Att prata med en kurator är till exempel en del av den öppna vården. Slutenvård tar hand om patienter som bor på vårdinrättningen. Det är ofta människor som är en fara för sig själva eller andra människor. De patienter som är intagna på slutenvård anses inte kunna ta hand om sitt eget psykiska tillfrisknande. En person som behöver psykisk hjälp kan bli omhändertagen mot sin vilja om goda skäl föreligger. Det kallas tvångsomhändertagning och är noga reglerat med olika lagar. När en kriminell människa har gjort brott men döms till psykvård istället för fängelse, då vårdas de på rättspsyk. År 1995, den första januari, skedde en psykiatrireform i Sverige. Reformen innebar att många vårdinstitutioner försvann. Vårdinstitutionerna var en del av den slutna vården. Psykiskt sjuka människor skulle vara en del av samhället och vårdas inom öppenvården.