V-i-c.nu

Allt om vården!

Situationen för vårdpersonal & vården

mars 7th, 2017

Under de senaste åren har man flera gånger kunnat läsa om massuppsägningar och strejker inom vården. Det är till stor del barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor som protesterat. Man sätter ner foten mot dåliga arbetsvillkor, hög arbetsbelastning och låga löner. Eftersom lönen är högre i Norge har många svenskar valt att vända sig dit istället och den svenska vården som arbetsgivare har inte mycket att sätta emot. Strejkforskare anser att strejker och massuppsägningar inom vården bara kommer att bli vanligare eftersom arbetstagaren har en starkare position än arbetsgivaren när det gäller offentlig sektor idag.

Äldre och multisjuka

Äldre och multisjuka står för en stor del av vårdens resurser. Systemet är dock inte anpassat för att ta hand om dem på bästa sätt och de bollas runt mellan olika instanser utan att få en långsiktig vård. Samtidigt larmar vårdpersonal om att de inte kan sköta sina jobb och inte kan garantera patientsäkerheten. Det blir en omänsklig hantering av äldre på grund av den rådande situationen för vårdpersonal och vården. Lösningen måste vara att ta itu med personalens villkor först. De måste kunna känna sig trygga i att de kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. En grundförutsättning är att de är utvilade, har bra stöd och har en trygg grupp med kollegor kring sig.

Teambuilding och företagskultur

Det finns många sätt att förbättra vården och ett av dem är försöka göra vården till en attraktiv arbetsplats. Glada och nöjda anställda jobbar bättre och blir mer sällan sjukskrivna. Det är en vinst för såväl vårdtagare som samhället i stort. Ett viktigt steg mot att skapa produktiv och trevlig företagskultur är att jobba med teambuilding. Det behöver varken ta speciellt mycket pengar eller tid i anspråk. Det finns företag som jobbar med att sy ihop event med företagsaktiviteter i stockholm och andra storstäder. Avsätter man en liten del av budgeten åt detta kommer man få mångdubbelt tillbaka i form av färre sjukskrivningar och lägre rekryteringskostnader.