V-i-c.nu

Allt om vården!

Förvara läkemedel på rätt sätt

oktober 17th, 2015

När man köper ett nytt läkemedel ska man alltid läsa bipacksedeln, och där står ofta instruktioner för hur man ska förvara läkemedlet för att det inte ska skadas eller förlora sin effekt. Generellt för de flesta läkemedel gäller dock att de bör förvaras i normal rumstemperatur, varken varmare eller kallare. Det är dock viktigt att tänka på att vissa läkemedel är känsliga för fukt, och att det därför kanske inte passar att förvara dem i badrummet, där luften blir mycket fuktig när man duschar eller badar. Det finns också vissa undantag från den generella regeln om temperatur, då en del mediciner ska förvaras i kylskåpet. Något som då är viktigt att tänka på är att inte ställa medicinerna för långt bak i kylen, nära kylaggregatet, eftersom det då finns risk för att de fryser. Man måste också tänka på att ställa dem så att det inte finns någon som helst risk att de kan förväxlas med matvaror, så att någon tar medicinen av misstag. Några sätt att försäkra sig om att sådana förväxlingar inte sker är att alltid förvara medicinen i originalförpackningen och att inte ta bort etiketten på förpackningen.pills-926375_640

Man ska inte heller låta några kemikalier stå nära mediciner. Detta medför flera risker. Medicinen kan till exempel förstöras av kemikalierna, eller en oväntad reaktion kan uppstå om de kommer i kontakt med varandra.

Något som är mycket viktigt att tänka på när man väljer var man ska förvara sina läkemedel är att tänka på att de ska vara utom räckhåll för barn. Vissa mediciner, som hjärtmediciner, läkemedel mot depression och lugnande läkemedel kan vara mycket farliga för barn att få i sig. Men det gäller inte bara att se upp med receptbelagda läkemedel; även sådana du kan köpa receptfritt kan vara farliga, till exempel järntabletter och smärtstillande medel. Varje år blir en mängd barn i Sverige läkemedelsförgiftade. För att undvika det är det bra att förvara läkemedlen högt upp i ett skåp som barnen inte kommer åt även om de klättrar. Helst ska skåpet gå att låsa. Du hittar badrumsskåp och andra badrumsmöbler på Swedmart.se. Där kan du hitta ett skåp att förvara dina mediciner i som är både praktiskt för dig och säkert för dina eller andras barn.