V-i-c.nu

Allt om vården!

Frisktandvård

januari 16th, 2016

Folktandvården bildades år 1938, efter ett beslut av riksdagen som fattades år 1924. Från att bara ha omfattat tandvård för barn, kan nu även vuxna vända sig till Folktandvården när de får problem med tänderna. Målet för alla tandläkare är dock sannolikt att hjälpa sina patienter att förebygga problem, så att de inte får problem i första taget och inte behöver göra stora och kostsamma ingrepp. Som ett led i detta infördes år 2008 ett tillägg i lagen om statligt tandvårdsstöd, som innebar en beskrivning av en abonnemangstandvård. Folktandvården kallar detta abonnemang för Frisktandvård, och det innebär att patienter betalar en mindre summa pengar varje månad för vården av deras tänder. I och med det får de regelbundna undersökningar och utredningar, som de inte då inte behöver betala för. I abonnemanget ingår också all vård som är hälsofrämjande och förebyggande, behandlingar av sjukdomar och smärtor, lagningar och enstaka kronor liksom akut tandvård. Med andra ord är tanken att man betalar regelbundet för att Folktandvården ska hålla ens tänder friska, istället för att betala mycket enstaka gånger när problemen redan har uppstått.

Något som däremot inte ingår i Frisktandvåden är tandreglering. Om du känner att du lider av att du inte har raka tänder, till exempel genom att du inte är lika självsäker eller inte vågar le lika mycket, kan det därför vara värt att kontakta Tandreglering Danderyds Sjukhus för att få hjälp.dentist-976472_960_720

Innan Folktandvården ingår ett friskvårdsavtal med en patient undersöks hon eller han, för att patienten ska placeras in i en av de 10 olika avgiftsklasserna. Kort sagt kan man säga att ju sämre hälsotillstånd tänderna är, desto högre månadsavgift får patienten betala. Därefter skapar en tandläkare eller tandhygienist ett program med egenvård som är anpassat efter patientens behov, som kan bestå både av förebyggande vård som patienten själv utför i hemmet, liksom behandlingar som utförs på tandvårdskliniken. Avgiften som fastsälls gäller för tre år, och därefter kan den ändras. I juni 2014 hade fler än 600 000 patienter ingått detta avtal.

Om man använder sunt förnuft kan man dock själv lägga upp ett program med grundläggande förebyggande vård, till exempel genom att borsta tänderna två gånger om dagen, och använda tandtråd och skölja med flourskölj en gång om dagen.