V-i-c.nu

Allt om vården!

Skillnader mellan privata och offentliga vårdgivare

mars 12th, 2016

När det gäller alla former av vård kan man enkelt säga att det finns tre olika typer av vårdgivare: landstingsdrivna vårdgivare, kommunala vårdgivare och privata vårdgivare.  De två förstnämnda skiljer sig åt genom att de bedrivs på landstingsnivå respektive kommunal nivå, men de har den likheten att de båda är offentligt finansierade. Det innebär helt enkelt att de finansieras med hjälp av skattemedel.

Att man söker sig till en privat vårdgivare betyder dock inte att den inte är finansierad av skattemedel. Faktum är att en stor del av den vård och omsorg som finansieras av skattemedel utförs av just privata vårdgivare. Det beror på att dessa vårdgivare har slutit ett avtal med landstinget eller kommunen, att bedriva vård i deras namn. Denna form av avtal är inte begränsad till sjukvård, utan förekommer även inom sjukgymnastiken, naprapatin, hos barnavårdscentraler, hos hemtjänsten och på äldreboenden. Det kan till och med handla om en hel vårdcentral eller ett helt sjukhus, som är privat men finansieras med skattemedel. Det betyder att du som patient har samma rättigheter när du söker vård hos en av dessa privata vårdgivare som hos en kommunal eller landstingsdriven vårdgivare. Du behöver till exempel inte betala några extra avgifter, och högkostnadsskyddet och frikortet gäller även hos dessa privata vårdgivare.doctor-1149150_960_720

Det finns dock även privat vård som inte är offentligt finansierad, och som alltså inte har avtal med landstinget eller kommunen. Dessa vårdgivare sätter sina priser själva, vilka du som patient betalar vid ditt besök. Det kan till exempel handla om aktörer som erbjuder kosmetiska operationer, närsynthetsoperationer eller viss psykoterapi. Om du är osäker på vad som gäller bör du därför fråga vårdgivaren innan du bokar ditt besök.

Om du själv håller på att starta en privat läkarmottagning, har du sannolikt många saker att tänka på, till exempel om du ska ansöka om avtal med landstinget eller inte. I ett sådant uppstartsskede kan det vara skönt att i alla fall inte behöva tänka på om fakturorna till dina patienter betalas eller inte. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring kan du vara säker på att dina pengar kommer in snabbt och säkert, och du kan koncentrera dig på annat.

Att arbeta som barnmorska

januari 23rd, 2016

Att vara barnmorska handlar om mycket mer än att bara förlösa barn. Självklart är själva förlossningen en del av att vara barnmorska, men beroende på vilken inriktning man väljer kan det finnas barnmorskor som inte jobbar alls med att förlösa barn. Att vara barnmorska handlar till exempel också om att ansvara för vården av blivande mammor före, under och efter graviditeten. Att ta hand om mammor före graviditeten kan till exempel betyda att man arbetar på en ungdomsmottagning, och skriver ut preventivmedel, agerar rådgivare i frågor om sexualitet och administrerar tester för sexuellt överförbara sjukdomar. Under graviditeten hjälper en barnmorska till med exempelvis ultraljudsundersökningar och andra kontroller för att försäkra sig om att mamman och barnet mår bra, liksom med rådgivning kring kost och motion och information om det kommande föräldraskapet. Efter graviditeten tar en barnmorska hand om den nyförlösta mamman och barnet på en BB-mottagning. En barnmorska kan också göra gynekologiska undersökningar och tester som cellprover. Ett mer lämpligt namn för barnmorskor skulle därför kunna vara kvinnoläkare.Umbilical-newborn

Med så många olika arbetsuppgifter ter det sig naturligt att en barnmorska kan ha många olika arbetsplatser. En barnmorska som arbetar på en ungdomsmottagning kan till exempel också arbeta med rådgivning på skolor. Många barnmorskor arbetar på privata gynekologiska mottagningar. På större sjukhus kan en barnmorska jobba både på förlossningsavdelningen och på BB-avdelningen. Eftersom dessa avdelningar är öppna dygnet runt måste man som barnmorska räkna med att jobba kvällar och helger.

Om du känner att barnmorska skulle kunna vara ett yrke för dig, måste du först utbilda dig till sjuksköterska. Barnmorskor är nämligen sjuksköterskor som har vidareutbildat sig, och läst barnmorskeprogrammet på högskola. Det är ett program som omfattar ett och ett halvt års studier på helfart. Antagningskravet är att du är en legitimerad sjuksköterska som har arbetat i minst ett år efter examen.

Oavsett om man är barnmorska eller inte vet nog de flesta i Sverige idag att det är hälsosamt att ha sex, så länge man skyddar sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och gör det med en person som samtycker. Se därför till att ha allt du behöver hemma för ett aktivt sexliv! Du hittar sexleksaker och mycket annat på Vuxen.se.

Frisktandvård

januari 16th, 2016

Folktandvården bildades år 1938, efter ett beslut av riksdagen som fattades år 1924. Från att bara ha omfattat tandvård för barn, kan nu även vuxna vända sig till Folktandvården när de får problem med tänderna. Målet för alla tandläkare är dock sannolikt att hjälpa sina patienter att förebygga problem, så att de inte får problem i första taget och inte behöver göra stora och kostsamma ingrepp. Som ett led i detta infördes år 2008 ett tillägg i lagen om statligt tandvårdsstöd, som innebar en beskrivning av en abonnemangstandvård. Folktandvården kallar detta abonnemang för Frisktandvård, och det innebär att patienter betalar en mindre summa pengar varje månad för vården av deras tänder. I och med det får de regelbundna undersökningar och utredningar, som de inte då inte behöver betala för. I abonnemanget ingår också all vård som är hälsofrämjande och förebyggande, behandlingar av sjukdomar och smärtor, lagningar och enstaka kronor liksom akut tandvård. Med andra ord är tanken att man betalar regelbundet för att Folktandvården ska hålla ens tänder friska, istället för att betala mycket enstaka gånger när problemen redan har uppstått.

Något som däremot inte ingår i Frisktandvåden är tandreglering. Om du känner att du lider av att du inte har raka tänder, till exempel genom att du inte är lika självsäker eller inte vågar le lika mycket, kan det därför vara värt att kontakta Tandreglering Danderyds Sjukhus för att få hjälp.dentist-976472_960_720

Innan Folktandvården ingår ett friskvårdsavtal med en patient undersöks hon eller han, för att patienten ska placeras in i en av de 10 olika avgiftsklasserna. Kort sagt kan man säga att ju sämre hälsotillstånd tänderna är, desto högre månadsavgift får patienten betala. Därefter skapar en tandläkare eller tandhygienist ett program med egenvård som är anpassat efter patientens behov, som kan bestå både av förebyggande vård som patienten själv utför i hemmet, liksom behandlingar som utförs på tandvårdskliniken. Avgiften som fastsälls gäller för tre år, och därefter kan den ändras. I juni 2014 hade fler än 600 000 patienter ingått detta avtal.

Om man använder sunt förnuft kan man dock själv lägga upp ett program med grundläggande förebyggande vård, till exempel genom att borsta tänderna två gånger om dagen, och använda tandtråd och skölja med flourskölj en gång om dagen.

Förvara läkemedel på rätt sätt

oktober 17th, 2015

När man köper ett nytt läkemedel ska man alltid läsa bipacksedeln, och där står ofta instruktioner för hur man ska förvara läkemedlet för att det inte ska skadas eller förlora sin effekt. Generellt för de flesta läkemedel gäller dock att de bör förvaras i normal rumstemperatur, varken varmare eller kallare. Det är dock viktigt att tänka på att vissa läkemedel är känsliga för fukt, och att det därför kanske inte passar att förvara dem i badrummet, där luften blir mycket fuktig när man duschar eller badar. Det finns också vissa undantag från den generella regeln om temperatur, då en del mediciner ska förvaras i kylskåpet. Något som då är viktigt att tänka på är att inte ställa medicinerna för långt bak i kylen, nära kylaggregatet, eftersom det då finns risk för att de fryser. Man måste också tänka på att ställa dem så att det inte finns någon som helst risk att de kan förväxlas med matvaror, så att någon tar medicinen av misstag. Några sätt att försäkra sig om att sådana förväxlingar inte sker är att alltid förvara medicinen i originalförpackningen och att inte ta bort etiketten på förpackningen.pills-926375_640

Man ska inte heller låta några kemikalier stå nära mediciner. Detta medför flera risker. Medicinen kan till exempel förstöras av kemikalierna, eller en oväntad reaktion kan uppstå om de kommer i kontakt med varandra.

Något som är mycket viktigt att tänka på när man väljer var man ska förvara sina läkemedel är att tänka på att de ska vara utom räckhåll för barn. Vissa mediciner, som hjärtmediciner, läkemedel mot depression och lugnande läkemedel kan vara mycket farliga för barn att få i sig. Men det gäller inte bara att se upp med receptbelagda läkemedel; även sådana du kan köpa receptfritt kan vara farliga, till exempel järntabletter och smärtstillande medel. Varje år blir en mängd barn i Sverige läkemedelsförgiftade. För att undvika det är det bra att förvara läkemedlen högt upp i ett skåp som barnen inte kommer åt även om de klättrar. Helst ska skåpet gå att låsa. Du hittar badrumsskåp och andra badrumsmöbler på Swedmart.se. Där kan du hitta ett skåp att förvara dina mediciner i som är både praktiskt för dig och säkert för dina eller andras barn.

Söka vård för huvudvärk?

september 18th, 2015

Huvudvärk är ett mycket vanligt problem, som kan bero på en mängd olika orsaker som stress, anspänning, förkylning eller synfel. Hur kraftig den är, var den sitter och om den är pulserande eller molande kan variera, liksom hur länge huvudvärken sitter i. Normalt går den dock över av sig själv efter ett tag, eller om man tar en receptfri värktablett. Om huvudvärken beror på ett synfel brukar den släppa efter att man fått hjälp med att korrigera synfelet genom glasögon, linser eller laserbehandling.stress-543658_640

Vissa kan dock ha problem med ihållande huvudvärk, som utgör ett hinder i deras vardag. Då kan man börja fundera på om man ska söka läkarvård för sin huvudvärk. Om huvudvärken börjar styra ens vardag såtillvida att man planerar dagen runt den eller måste ta tabletter flera gånger om dagen, om värken sitter i längre än en vecka eller om man i kombination med värken har en tjock och grön snuva, bör man kontakta en läkare. Om du är osäker på om du bör söka läkarvård eller inte för din huvudvärk, kan du först rådgöra med en läkare via ett videosamtal på KRY.se, då du kan beskriva dina symptom och få en rekommendation på hur du bör fortskrida. I vissa fall ska man dock inte vänta utan söka hjälp på en akutmottagning eller vårdcentral direkt. Det gäller till exempel om man har huvudvärk i kombination med feber och nackont, om man får ont runt ena ögat och får dimmig syn eller dubbelseende, om man plötsligt får mycket ont i huvudet, om en huvudvärk gradvis blir värre under några dagar eller veckor, om man har ont precis vid tinningen i kombination med trötthet eller om man får ett slag i huvudet och efteråt känner av huvudvärk, illamående eller slöhet.

I andra fall kan läget var än mer akut, och då bör man själv eller någon annan ringa 112 direkt. Det gäller om man känner av huvudvärk och samtidigt förlorar känseln i någon kroppsdel, får kramper eller får svårt att prata. Detsamma gäller om man tillsammans med huvudvärk får hög feber, prickar på huden eller svårt att böja huvudet framåt. Slutligen ska man ringa 112 direkt om en person med huvudvärk blir medvetslös.